Prezes PFR zwraca uwagę na trzy filary systemu emerytalnego. Wpisują się w niego składki na ZUS, programy pracownicze i indywidualne konta emerytalne. Ze względu na zmiany modelu na rynku pracy, znaczenie każdej z powyższych opcji wzrasta.

Paweł Borys o zmianach w OFE: To najlepsza z możliwych propozycji