Osoba oszczędzająca w pracowniczych planach kapitałowych przy zakupie mieszkania lub budowie domu będzie mogła wypłacić wszystkie środki na pokrycie wkładu własnego wymaganego przez bank.
Od 1 lipca tego roku firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2018 r.) będą zobowiązane do utworzenia PPK. Po 6 miesiącach nastąpi włączenie kolejnej grupy przedsiębiorców. Tym razem będą to ci, u których pracuje co najmniej 50 pracowników.

Bonus dla pracownika