Nowo przyznane świadczenia w 2017 r. były nieco niższe niż rok wcześniej – wynika z rocznego podsumowania systemu ubezpieczeń społecznych.
Jak pokazuje informacja ZUS o systemie ubezpieczeń społecznych, w 2017 r. przeciętne świadczenie wyniosło 2156,90 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 2167,11 zł. Różnica jest niewielka, ale spadek nastąpił.
– To efekt krótszego stażu ubezpieczeniowego naszych klientów. W systemie zdefiniowanej składki o wysokości emerytury decyduje liczba i wielkość odprowadzanych składek – tłumaczy rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.