Wprowadzenie górnego limitu składek na PPK np. na poziomie drugiego progu podatkowego mogłoby być słuszne, ze względu na to, że osoby lepiej zarabiające są w stanie lepiej zabezpieczyć dochody po zakończeniu pracy - wynika z opinii MRPiPS do projektu ustawy o PPK.

"Należy mieć na uwadze, że osoby zarabiające ponad 30-krotność wynagrodzenia otrzymają wyższe emerytury z obowiązkowego systemu emerytalnego oraz są w stanie samodzielnie zadbać o zabezpieczenie dochodów po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Tak więc należy rozważyć, czy nie byłoby słusznym wprowadzenie górnego limitu składek, np. na poziomie kwoty odpowiadającej drugiemu progowi podatkowemu, przy odprowadzaniu składek na PPK" - napisano w opinii.

Zdaniem resortu dopłata roczna traci sens w wypadku osób lepiej zarabiających.

"Również proponowana dopłata roczna powinna motywować do uczestnictwa osoby niżej zarabiające, tak więc dopłata roczna miałaby jakiś sens motywujący przy wprowadzeniu limitu zarobków; w innym wypadku straciłaby jakikolwiek walor wspierający oszczędności osoby wysoko zarabiającej" - napisano.

"Należy również rozważyć, czy składki na PPK nie powinny być wypłacane wyłącznie od wynagrodzenia osoby zatrudnionej, bez nagród i premii, szczególnie, że odprowadzane od nich składki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów dla pracodawców, zmniejszając jednocześnie bieżący dochód rozporządzalny pracownika" - dodano.