Rząd liczył, że po obniżeniu wieku emerytalnego tylko część uprawnionych zechce skorzystać z prawa do świadczenia. Przeliczył się.Jeśli wnioski o wyliczenie świadczenia składane przez osoby, które nabyły do niego prawo po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny, będą napływać w takim tempie jak dotychczas, to jeszcze w tym miesiącu ich liczba może przekroczyć 350 tys. Już teraz chętnych do przejścia na emeryturę jest więcej niż przed zmianą przepisów – oszacował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.