Warunki przyznawania świadczeń przedemerytalnych określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.). Mają one za zadanie zapewnić utrzymanie osobom, które utraciły źródło utrzymania, a z powodu wieku mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy.

Od 1 stycznia tego roku prawo do tego świadczenia mają też osoby, które co prawda nie pracowały, ale opiekowały się przez co najmniej rok chorym członkiem rodziny.

I UPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA SĄ OSOBY, KTÓRE: