Reforma emerytalna, obniżająca powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, likwiduje jednocześnie emeryturę częściową

Zniesienie emerytury częściowej jest uzasadnione faktem, że świadczenie to zostało wprowadzone po reformie emerytalnej z 11 maja 2012 roku, podwyższającej wiek emerytalny. Mają więc do niego prawo osoby, które otrzymywałyby już teraz emeryturę powszechną, gdyby nie podwyższany stopniowo wiek emerytalny (ostatecznie do 70 lat dla kobiet i mężczyzn).

Komu przysługuje emerytura częściowa? O emeryturę częściowo mogą się więc teraz ubiegać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które

Reklama
  • osiągnęły wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Emerytura częściowa stanowi 50 proc. kwoty emerytury obliczanej w całości według nowych zasad i podlega waloryzacji, jednak nie jest już podwyższana do kwoty najniższej emerytury.

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego pobierający częściową emeryturę może przejść na pełne świadczenie, którego podstawa będzie pomniejszona o kwoty wypłaconej emerytury częściowej.

Co z emeryturami częściowymi po zmianach? Po wejściu w życie najnowszej reformy emerytalnej osoby, które już pobierają emeryturę częściową, zachowają prawo do świadczenia na dotychczasowych zasadach do czasu zamiany emerytury częściowej na emeryturę powszechną. Emerytura częściowa nadal będzie także podlegać waloryzacji.

Następnie, na wniosek uprawnionego do świadczenia, emerytura częściowa zostanie ona zamieniona na emeryturę powszechną ustaloną wedle reguł obowiązujących od 1 października 2017 r.