Na obniżeniu wieku emerytalnego zyskają dwa roczniki osób prowadzących działalność. Wezmą świadczenie i nie będą one musiały płacić składek.
Blisko 900 zł miesięcznie może zostać w kieszeniach kilkunastu tysięcy przedsiębiorców, jeśli zdecydują się przejść na emeryturę od razu po obniżeniu wieku emerytalnego. Taka możliwość wynika z tego, że osoby z ustalonym prawem do emerytury z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.).
– Nie ulega wątpliwości, że samozatrudnieni skorzystają z takiej możliwości. Ale nie zamkną firm. Spadek dochodów przy przejściu na emeryturę będzie tak duży, że jedynym sposobem utrzymania wcześniejszego poziomu życia będzie dalsze prowadzenie działalności – tłumaczy Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS.