O 18 miesięcy zostanie skrócony okres umożliwiający dziedziczenie środków zgromadzonych na subkontach przez kobiety, które wystąpią o świadczenia w obniżonym wieku emerytalnym.Pracodawcy i eksperci ostrzegają, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje perturbacje w przyznawaniu emerytur. Problemy będą mieć nie tylko ubezpieczeni, ale także ZUS i OFE.