Brytyjska emerytura państwowa (ang. state pension) oparta jest na sumie opłaconych składek społecznych. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny potrzebują 30 lat kwalifikujących. Jeżeli pracownik nie posiada wystarczająco długiego okresu składkowego, ale posiada 25 proc. lub więcej lat kwalifikujących (7,5 roku) może mu przysługiwać zredukowana emerytura państwowa. Wysokość emerytury państwowej jest niezależna od wysokości zarobków oraz od wysokości składek National Insurance Contribution.

Polak, który chce podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, musi zarejestrować się w Home Office (biuro zajmujące się migracją zarobkową).

W Wielkiej Brytanii nie jest regułą, aby podpisywać umowę o pracę między pracodawcą a pracownikiem. Jednak pracodawca jest zobowiązany w ciągu 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika dostarczyć na piśmie oświadczenie, które powinno zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe pracodawcy i pracownika;
 • datę rozpoczęcia zatrudnienia;
 • wynagrodzenie i częstotliwość jego wypłacania;
 • godziny pracy;
 • urlop i uprawnienia z tytułu choroby;
 • kwestie związane ze składkami emerytalnymi;
 • okres wypowiedzenia;
 • stanowisko pracy i krótki opis pracy;
 • umowy zbiorowe, które mają bezpośredni wpływ na warunki pracy.

Za pracę pracownikom w Wielkiej Brytanii przysługuje emerytura. Prawo do emerytury państwowej przysługuje osobom, które:

 • osiągnęły wiek emerytalny,
 • posiadają odpowiednią liczbę lat kwalifikujących.

Lata kwalifikujące to takie, w których osiągnięte przychody były wystarczająco wysokie, aby płacić National Insurance Contributions lub pracownik był legalnie zwolniony z płacenia tych
składek.

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny po 5 kwietnia 2010 roku, czyli mężczyźni urodzeni po 5 kwietnia 1945 roku i kobiety urodzone po 5 kwietnia 1950 roku potrzebują 30 lat kwalifikujących.

Jeżeli pracownik posiada wystarczająco długiego okresu składkowego, ale posiada 25 proc. lub więcej lat kwalifikujących (7,5 roku) może mu przysługiwać zredukowana emerytura państwowa.

Wysokość emerytury państwowej jest niezależna od wysokości zarobków oraz od wysokości składek National Insurance Contribution.

Jeżeli obywatel Polski nie pracował w Wielkiej Brytanii wystarczająco długo, aby zakwalifikować się na emeryturę z systemu państwowego, może być uprawniony do otrzymywania emerytury z innego kraju.