KRUS podsumował wyniki marcowej waloryzacji rent i emerytur rolniczych, która odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku świadczeń wypłacanych przez inne organy emerytalno-rentowe. Wyniki nie napawają optymizmem.Okazuje się bowiem, że KRUS wypłaca niewiele mniej emerytur minimalnych niż ZUS, w którym na 5 mln osób pobiera je około 150 tys. Natomiast Kasa podwyższyła do tysiąca złotych 132 tys. emerytur minimalnych, 41,1 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, 30,4 tys. rent rodzinnych. To dużo biorąc pod uwagę, że łącznie ten organ rentowy przekazuje zainteresowanym 1,18 mln świadczeń. Dla porównania ZUS łącznie wypłaca ich 7,3 mln.