Wiek emerytalny ulega obniżeniu, za to świadczenia podwyższeniu. W 2017 r. wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach emerytalno-rentowych. Już od 1 stycznia obowiązują regulacje umożliwiające uzyskanie świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które opiekowały się osobami niepełnosprawnymi.

W marcu 2017 r. ZUS zwaloryzuje emerytury i renty oraz inne wypłacane świadczenia, a także podwyższy kwoty najniższych świadczeń.

Od 1 lipca wejdą w życie przepisy podwyższające kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, dzięki czemu zadłużeni emeryci i renciści otrzymają wyższą wypłatę świadczenia.