Od maja 2023 roku miały zmienić się zasady wycinki drzew bez zezwolenia. Miały, bo projekt ustawy w tym zakresie został usunięty z dalszych prac legislacyjnych. Obwody pni drzew, które można wycinać bez zezwolenia nie uległy „pogrubszeniu”, a wróciły do swoich wcześniejszych rozmiarów, wyznaczonych przepisami ustawy o ochronie przyrody. Co można wycinać bez zezwolenia w 2023 r.

Wycinka 2023. Ministerstwo Klimatu i Środowiska komentuje zmiany w przepisach

Według procedowanej od 2022 roku zmiany ustawy - wraz z 2023 rokiem obwody pni drzew, które można byłoby wycinać bez zezwolenia jako osoba prywatna, miały wzrosnąć o 20 cm. Ten jednak zapis na etapie prac spotkał się ze sprzeciwem m.in. organizacji ekologicznych.

- Zmiany dotyczyły procedowanego w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych – informuje Gazetę Prawną Wydział Komunikacji Medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. - Był to komisyjny projekt ustawy. W ostatecznej wersji przepisy, które miały na celu wprowadzenie zmian w art. 83f ustawy o ochronie przyrody, zostały usunięte.

Jak zatem brzmią obecne przepisy prawa dotyczące wycinki drzew?

Wycinka 2023 bez zezwolenia. Jakie są obecnie zasady

Każdy, kto chce przeprowadzić wycinkę drzewa z własnej posesji, musi tylko zgłosić ten zamiar do gminy. Jeśli drzewa nie przekraczają wskazanych w przepisach objętości – wycinka nie wymaga specjalnego zezwolenia.

Ważne

Jeśli obwód drzewa wykracza poza normy, należy uzyskać zezwolenie. Zezwoleniem na wycinkę drzew jest też objęta wycinka drzew w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związku np. z dalszą ich sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach.

Konieczne będzie zgłoszenie zamiaru usunięcia, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie na wycinkę drzewa 2023. Kiedy jest potrzebne

Zezwolenia na wycinkę drzewa wymaga np. usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewostanu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.

Od zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki, które w określonych przypadkach liberalizują obostrzenie.