Oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie łatwiejsze. Regulacja pozwoli na lepsze odzyskiwanie odpadów i zmniejszenie szarej strefy. Odpowiednią ustawę przygotowało ministerstwo środowiska, a pracują nad nią posłowie.

Wiceminister środowiska, Janusz Ostapiuk wyjaśnia, że ustawa ułatwi oddawanie zużytych urządzeń. Sklepy o powierzchni co najmniej 400 metrów kwadratowych będą zobowiązane do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu, którego żaden z wymiarów nie przekracza 25 centymetrów. Klient nie będzie musiał przy tej okazji zakupić nowego urządzenia. W praktyce oznacza to, że do sklepu będzie można oddać małe sprzęty, na przykład suszarkę, czy elektryczną szczoteczkę do zębów. Sprzedawca, który dostarczy klientowi nową lodówkę czy telewizor, będzie musiał też nieodpłatnie odebrać stary.

Resort środowiska chce również ukrócić amatorski demontaż elektronicznych urządzeń. Podmioty inne, niż zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie i odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, nie będą mogły zbierać niekompletnego sprzętu oraz części. Zmiany mają zapobiec nielegalnemu demontażowi, który bywa szkodliwy dla środowiska.
Ustawą zajmie się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.


Z raportu Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska za 2013 rok wynika, że wówczas sprzedano w Polsce ponad 486 tysięcy ton sprzętu elektronicznego. W tym samym czasie zebrano ponad 171 tysięcy ton urządzeń. W przeliczeniu na mieszkańca daje to około 4,25 kilograma.