Pomorskie, małopolskie i mazowieckie to trzy województwa o największej eko-innowacyjności. Znalazły się najwyżej w rankingu opracowanym przez Bank Millennium przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej oraz Urzędu Patentowego RP.

„Czołówka eko-innowacyjnych regionów jest na przestrzeni ostatnich pięciu lat względnie stabilna – to województwa pomorskie, małopolskie i mazowieckie. Na czele zestawienia znalazło się województwo pomorskie, choć różnice w wartościach Eko-indeksu wśród liderów nie są znaczne. To regiony, gdzie ulokowane są duże ośrodki gospodarcze i akademickie, będące jednocześnie liderami szeroko rozumianej innowacyjności, choć zauważalne są różnice w akcentach ekologicznych” – wskazują autorzy opracowania.

Pokazuje ono również, że poziom innowacyjności związanej z ekologią w skali całego kraju w ciągu pięciu ostatnich latach nieco się podniósł. Poprawę zanotowało 12 z 16 regionów. Największa miała miejsce w przypadku woj. łódzkiego i dolnośląskiego. Największy regres zanotowało woj. opolskie.

Materiały prasowe

- Regulacje związane z ekologią postrzegane są wciąż bardziej jako blokada, a nie stymulanta dla innowacji. Jednak wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych, to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści – podkreśla Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium oraz autor i pomysłodawca „Eko-indeksu Millennium”. – Dyskusja o poprawie świadomości ekologicznej jest szczególnie pożądana w warunkach kryzysu energetycznego, który dotyka obecnie Europę – dodaje.

Składające się na indeks zmienne zostały zgrupowane w czterech kategoriach - : nakłady na eko-innowacje, efekty eko-innowacji, aktywność społeczno-ekonomiczna w obszarze eko-innowacji i efektywność wykorzystania zasobów. Zdaniem autorów opracowania pozwala to m.in. na wskazanie silnych i słabych stron poszczególnych regionów.

Pod względem nakładów na eko-innowacje liderem jest Małopolska, która wyprzedza Mazowsze oraz woj. kujawsko-pomorskie. To regiony z dużymi ośrodkami przemysłowymi i akademickimi. „Relatywnie wysoka pozycja województwa podkarpackiego oraz skracanie dystansu do lidera przez woj. świętokrzyskie mogą sugerować dużą wartość współpracy w procesie eko-innowacyjności. W obu regionach największy odsetek firm przemysłowych aktywnych innowacyjnie współpracuje w ramach inicjatywy klastrowej” – podkreślają autorzy raportu.

Pod względem efektów eko-innowacji zdecydowanym liderem jest Pomorze, które ma dużą przewagę nad woj. łódzkim i małopolskim. Tu brane pod uwagę są takie wskaźniki jak proporcja produkcji prądu ze źródeł odnawialnych do całkowitego zużycia, odsetek zarejestrowanych pojazdów napędzanych inaczej niż przez paliwa czy udział patentów na eko-innowacje w ogólnej liczbie przyznanych patentów.

Pod względem aktywności społeczno-ekonomicznej w obszarze innowacji liderem jest Mazowsze, które wyprzedza woj. pomorskie. Na trzecim miejscu, ze sporą stratą, jest Małopolska. „W tej kategorii uwzględniono zmienne, które odzwierciedlają świadomość ekologiczną w regionach (gęstość ścieżek rowerowych, przewozy pasażerskie)” - wyjaśniają autorzy raportu.

W kategorii „efektywność wykorzystania zasobów” woj. pomorskie wyprzedza warmińsko-mazurskie i podlaskie. Tu w czołówce nie brak regionów mniej aktywnych gospodarczo. „Na przestrzeni ostatnich pięciu lat znaczna część regionów poczyniła duże starania w kierunku poprawy efektywności wykorzystania zasobów. W zakresie emisyjności dwutlenku węgla wyraźnie poprawiła się pozycja województwa małopolskiego, czy wielkopolskiego. W analizowanym okresie dystans do lidera najbardziej skróciło jednak województwo świętokrzyskie i łódzkie” – podsumowują analitycy Millennium.

Efektywność wykorzystania zasobów / Materiały prasowe
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W OBSZARZE EKO-INNOWACJI / Materiały prasowe
Nakłady na eko-innowacje / Materiały prasowe
Efekty eko-innowacyjności / Materiały prasowe