Jak wynika z raportu ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w latach 2015-2021 wydano ponad 6 tys. odmów przyłączenia do sieci instalacji wytwórczych o łącznej mocy ok. 30 GW. Stanowi to ponad połowę zainstalowanej mocy wytwórczej wszystkich źródeł w Polsce w według stanu na maj 2022 r.

ClientEarth to międzynarodowa organizacja, która korzystając z narzędzi prawnych zajmuje się ochroną klimatu i środowiska. Polska część organizacji - Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowała raport pt. Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej. Zawiera on analizę przyczyn dużej ilości odmów przyłączenia do sieci nowych wytwórców energii.

W studiu DGP Wojciech Modzelewski, prawnik i autor raportu mówił min.:

  • o tym, czym jest sieć elektroenergetyczna,
  • jak wygląda proces przyłączenia,
  • kto może wnioskować o przyłączenie do sieci elektroenergetyczne,j
  • czym się różni sytuacja prosumentów i innych wytwórców energii,
  • o wyzwaniach stojących przed wnioskodawcami,
  • kto ma pierwszeństwo przyłączenia do sieci,
  • na ile liczba 6000 odmów oddaje potencjał budowy nowych mocy wytwórczych,
  • o wpływie braku podłączeń na rozwój polskiej sieci elektroenergetycznej
  • o możliwych środkach zaradczych i potencjalnych źródłach finansowania rozwoju sieci,.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.