Większość z nas nie dostrzega już inicjatyw, które wpisują się w ideę zrównoważenia środowiskowego. Komunikacja proekologiczna dociera do nas już od kilku ładnych lat, a niektóre z podejmowanych przez firmy działań zaczęliśmy traktować jako coś oczywistego – i dobrze! Ważne jednak, aby krok za krokiem wprowadzać w życie nowe pomysły, pamiętając, że każde, nawet najdrobniejsze działanie, prowadzi nas w stronę poprawy stanu naszej planety.

Jak z tym tematem radzi sobie należąca do BAT sieć sprzedaży eSmoking World posiadająca w swojej ofercie artykuły do wapowania i podgrzewania tytoniu? Program zrównoważonego rozwoju BAT jest integralną częścią strategii zawierającej zobowiązanie do zmniejszenia wpływu działalności na zdrowie i otoczenie, noszącej nazwę A Better Tomorrow (z ang. lepsze jutro). Duży nacisk kładzie się także na uświadamianie dorosłym konsumentom nikotyny różnych możliwości wyboru. O globalnej strategii BAT opowiada Asli Ertonguc, General Manager BAT na Polskę i kraje bałtyckie: - Nasza globalna strategia mówi między innymi o celu, jakim jest zwiększenie przychodów z produktów alternatywnych wobec tradycyjnych wyrobów nikotynowych, a tym samym zmniejszenie wpływu naszej działalności na otoczenie. Jednym z jej elementów jest oferowanie użytkownikom nikotyny nowych alternatywnych wyrobów, potencjalnie mniej ryzykownych dla zdrowia i środowiska, jak e-papierosy Vuse ePod, podgrzewacze tytoniu glo new heating technology czy saszetki nikotynowe VELO. Status potencjalnie „mniejszego ryzyka” w porównaniu z paleniem tytoniu musi być odpowiednio poparty naukowo, dlatego tak ważne jest inwestowanie w naukę i zaawansowane badania laboratoryjne prowadzone w różnych ośrodkach na świecie, także w Polsce. W myśl naszej strategii, „Lepsze Jutro” to także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych.

Mimo, że wspomniana strategia została wprowadzona w 2020 r., zawarte w niej wartości nie są dla BAT niczym nowym, bo już od ponad 20 lat korporacja zamawia niezależne raporty badające wskaźniki ESG i- co ważne, na bieżąco określa kluczowe obszary, które mają największe znaczenie dla wszystkich interesariuszy. Rok temu sieć eSmoking World należąca do grupy BAT w Polsce odwoływała się w swojej Quality Campaign do takich wartości, jak lojalność, odpowiedzialność za środowisko naturalne, jakość produktów i rzetelna informacja na temat potencjalnie mniej szkodliwych produktów nikotynowych. Bardzo ważnym elementem tych działań było i jest bezwzględne przestrzeganie zakazu sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie - osobom nieletnim. Sieć konsekwentnie trwa przy tych deklaracjach.

W ostatnim czasie wprowadzane są kolejne rozwiązania służące jeszcze większemu „zrównoważeniu” działań. Należące do eSW punkty sprzedaży (nawet te, których powierzchnia zgodnie z prawem tego nie wymaga), są wyposażone w pojemniki recyklingowe, które będą docelowo służyć nie tylko składowaniu zużytych urządzeń (związanych z podgrzewaniem tytoniu lub wapowaniem), jak to ma teraz miejsce, ale także kartridży. Radykalnie ograniczono też produkcję materiałów drukowanych, a w przyszłości we wszystkich punktach mają być one zastąpione informacją prezentowaną na monitorach, które są już elementem wyposażenia kilkunastu najbardziej prestiżowych punktów sieci.