Rada Ministrów przyjęła projekt ws. utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt; reguluje on kwestie związane z postępowaniem wobec zwierząt, które m.in. w nielegalny sposób przekroczyły granicę, czy też były przedmiotem nielegalnego handlu - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Chodzi o projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt; jego wnioskodawcą jest minister klimatu i środowiska.

"To jest projekt ustawy, który kompleksowo reguluje kwestie związane z tym, w jaki sposób postępować ze zwierzętami, które są czasowo przejęte np. ze względu na to, że były przedmiotem nielegalnego handlu, w nielegalny sposób przekraczała granicę" - powiedział na briefingu prasowym rzecznik rządu.

Jak dodał, projekt ustawy tworzy Centralny Azyl dla Zwierząt, w którym to będą one pod właściwą opieką.

"Do tej pory ta kwestia była niewłaściwie uregulowana w polskim porządku prawnym i minister klimatu i środowiska zaproponował taką ustawę, która została dzisiaj przyjęta" - powiedział Müller.

Jak poinformowała we wtorek na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z projektem ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt, przedłożonym przez ministra klimatu i środowiska, "powołany zostanie ośrodek, który przeznaczony będzie do czasowego przetrzymywania dzikich zwierząt, w szczególności o nieuregulowanym statusie prawnym, zatrzymanych w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych".

Chodzi np. o zwierzęta skonfiskowane na przejściach granicznych. Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.

"W Centralnym Azylu dla Zwierząt będą przetrzymywane zwierzęta należące w szczególności do: inwazyjnych gatunków obcych, gatunków dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem (tzw. gatunki CITES), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, gatunków objętych ochroną gatunkową" - napisano w komunikacie.

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom – po uregulowaniu ich statusu prawnego.

Jak podano, naczelną zasadą ośrodka będzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt, zgodnie z ich potrzebami biologicznymi, mającymi wpływ na ich zdrowie i dobrostan.

Centralny Azyl dla Zwierząt będzie współpracował głównie z organami celnymi oraz Policją, jeśli chodzi o transport przejętych zwierząt. Będzie je także przytrzymywał w czasie prowadzonych postępowań. Ośrodek będzie także współpracował z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami (w kraju i za granicą), które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji.

Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.

Jak podano, przepisy powołujące ośrodek mają wejść w życie, co do zasady, 1 stycznia 2024 r. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta