Jaki będzie ciąg dalszy?

Wspólnie pragniemy przyczynić się do sukcesu Zielonego Ładu. Nasz przemysł dysponuje potencjałem inwestycyjnym pozwalającym na masowe wdrażanie technologii niskoemisyjnych w europejskim sektorze transportowym.

Elektryfikacja, wodór oraz odnawialne i niskoemisyjne paliwa płynne na stałe wpisały się już w naszą rzeczywistość.

Mamy je i potrzebujemy ich WSZYSTKICH !

Jednakże Parlament Europejski podjął decyzję o zakazie stosowania silników spalinowych, a teraz decyzja należy do ustawodawców poszczególnych krajów. Tymczasem fakty mówią już same za siebie: ceny samochodów elektrycznych rosną, sprzedaż samochodów spada, a wprowadzenie na rynek mniejszych samochodów elektrycznych po przystępnych cenach jest mało prawdopodobne.

Paliwa odnawialne i niskoemisyjne są ważną technologią uzupełniającą, dzięki której nasz sektor transportowy osiągnie neutralność klimatyczną:

  • Silniki spalinowe staną się neutralne klimatycznie. 
  • Przyspieszenie zmniejszenia emisyjności w transporcie stanie się możliwe poprzez stosowanie tych paliw w nowych i już użytkowanych pojazdach. Użytkownicy nie będą musieli czekać na zakup nowego samochodu.
  • Umożliwienie wszystkim użytkownikom korzystania z zalet zrównoważonej i niedrogiej mobilności, niezależnie od tego, czy kupują samochód używany, czy nowy. Nikt nie zostanie wykluczony z dostępu do zrównoważonej mobilności.
  • Zapewnienie sprawiedliwej transformacji, w ramach której obywatele o niskich dochodach nie będą dopłacać do bogatszych obywateli, których stać na droższy nowy pojazd elektryczny.
  • Utrzymanie naszego przemysłu motoryzacyjnego w Europie, naszej wiodącej pozycji w technologii silników spalinowych oraz zachowanie setek tysięcy miejsc pracy w krajach europejskich.
  • Wykorzystanie rodzimych surowców do produkcji paliw w UE zmniejszy naszą zależność od niewielkiej liczby krajów produkujących metale (nikiel, kobalt i lit) oraz akumulatory niezbędne do przeprowadzenia procesu elektryfikacji.

Według decydentów:

Branża jest gotowa do nowych inwestycji i przyspieszenia transformacji energetycznej. Silniki spalinowe nowej generacji i samochody hybrydowe mogą generować mniejszy ślad węglowy niż pojazdy elektryczne, więc z naukowego punktu widzenia nie ma powodu, aby je wykluczać; zwolennicy ich wycofania bazują jedynie na nieaktualnych testach emisji spalin i jest to typowa decyzja polityczna.

"W rzeczywistości popieranie zakazu stosowania silników spalinowych nie powinno być wyznacznikiem tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w działania i przywództwo na rzecz ochrony klimatu. Zamiast tego powinniśmy skupić nasze wysiłki na możliwie najszerszym wykorzystaniu wszystkich bezkopalnych technologii neutralnych dla klimatu, aby mieć pewność, że osiągniemy wyznaczone sobie cele”.

foto: materiały prasowe
foto: materiały prasowe