Ponadto marszałkowie województw będą mogli nakładać na zarządzających drogami (innymi niż autostrady i drogi ekspresowe), które usytuowane są w miastach na prawach powiatu, obowiązek sporządzenia i przedkładania im przeglądu ekologicznego. Ma on dostarczać informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku niespełniania przepisów o ochronie środowiska – proponować działania naprawcze.
Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które projekt przygotowało, rozwiązania uwzględniające najnowszą wiedzę w zakresie metod oceny hałasu powinny korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.