Ministerstwo klimatu pracuje nad projektem ustawy o parkach narodowych, przewidującej skupienie wszystkich 23 polskich parków narodowych w jednym podmiocie - Polskich Parkach Narodowych - poinformowała w środę w Sejmie wiceminister klimatu Małgorzata Golińska.

"Chcemy poprawić nadzór nad funkcjonowaniem parków i chcemy utworzyć jeden podmiot - Polskie Parki Narodowe, w skład którego będzie wchodziła dyrekcja PPN i 23 oddziały regionalne" - powiedziała w środę Golińska, odpowiadając na pytania poselskie. "To nie tylko pozwoli nam usprawnić funkcjonowanie, ale i uwspólnić i uspójnić podejmowanie wielu decyzji w sprawach merytorycznych i administracyjnych" - zaznaczyła wiceminister.

Jak mówiła Golińska, w przypadku polskich parków narodowych obecnie możemy mówić o 23 osobnych jednostkach, osobach prawnych, które funkcjonują w nikłym powiązaniu ze sobą. Dodała, że celem prac nad projektem jest "kompleksowe unormowanie funkcjonowania wszystkich parków narodowych, także jako instytucji".

Jak wskazywała, dziś 23 parki jako odrębne jednostki prawne nie mogą się nawet finansowo wspierać. Natomiast w ramach jednej instytucji Parki będą mogły się wspierać finansowo, ma powstać też fundusz rezerwowy na wspomaganie tych parków narodowych, które są w trudniejszej sytuacji finansowej czy w sytuacjach kryzysowych - tłumaczyła.

Golińska podkreśliła, że ministerstwo będzie też chciało zmienić sposób ustalania granic nowego parku narodowego, aby "przewidzieć partycypację samorządów, nie tylko uzgodnienie z nimi, jak to jest dzisiaj". "Jeśli będziemy chcieli utworzyć park narodowy, to rząd będzie musiał przedstawić strategię rozwoju danego regionu, w którym będzie dany park, ze wskazaniem źródeł finansowania. Mamy nadzieję, że to zniweluje obawy samorządów, że wraz utworzenie PN zostanie zahamowany rozwój i będą tracić" - oświadczyła wiceminister.(PAP)