W Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa rusza podczyszczalnia ścieków przemysłowych. Dzięki inwestycji o wartości prawie 2,5 mln zł, w znacznej mierze sfinansowanej ze źródeł zewnętrznych, ścieki wytworzone podczas procesów produkcyjnych nie będą zawierały substancji chemicznych obciążających środowisko. Podczyszczalnia pozwoli również naukowcom prowadzić prace badawcze i próby technologiczne w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku Łukasiewicz – IW dotyczą one opracowania technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i odzysku wody w procesach technologicznych chemicznej obróbki włókna.

Jak tłumaczy dr inż. Renata Żyłła, kierownik Zakładu Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska w Łukasiewicz – IW sektor, mimo że zużywa coraz mniej wody i wykorzystuje technologie „bezodpadowe”, wciąż stanowi źródło zagrożenia dla środowiska naturalnego. Stosuje wodę, którą po zakończeniu procesów należy oczyścić. Stąd potrzeba opracowania nowych technologii redukujących zużycie wody i energii w przemyśle włókienniczym.

Przykładem może być innowacyjna technologia oczyszczania ścieków włókienniczych, bazująca na zintegrowanym działaniu ozonu i metod biologicznych. Projekt ten był realizowany przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej jako lidera projektu.

Reklama

– Nasza technologia umożliwia powtórne użycie 60-70 proc. wody technologicznej wykorzystanej w procesie produkcyjnym – tłumaczy dr inż. Renata Żyłła.

Podczyszczalnia ścieków przemysłowych Łukasiewicz - IW / foto: materiały prasowe / Źródło: Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

Innym ważnym problemem do rozwiązania jest zmniejszenie liczby nieprzetwarzanych odpadów tekstylnych. Szacuje się, że przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu produkcji wyrobów włókienniczych zużycie surowców nieodnawialnych do 2050 r. zwiększyłoby się trzykrotnie, czemu towarzyszyłby wzrost udziału w emisji CO2.

W odpowiedzi na to wyzwanie naukowcy planują i realizują unikalne projekty ekologiczne, również o zasięgu międzynarodowym.

W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu CE1136 ENTeR (Expert Network on Textile Recycling), który wprowadzały w życie jednostki naukowo-badawcze i organizacje skupiające producentów z sektora włókienniczego i odzieżowego z Włoch, Węgier, Niemiec, Czech i Polski. Naukowcy skupili się na budowaniu świadomości i dzieleniu się umiejętnościami z badaczami, firmami i partnerami biznesowymi z zakresu efektywnego wykorzystywania zasobów, zarządzania i optymalizacji odpadów oraz ekoprojektowania wyrobów włókienniczych. Jest to tylko jeden z projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym realizowanych przez Instytut.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa nie tylko realizuje projekty badawcze, lecz także prowadzi produkcję włóknin, kompozytów włókninowych, tkanin technicznych czy wyrobów na indywidualne zamówienie klienta. Produkcja ta znajduje zastosowanie m.in. w odzieży i tekstyliach specjalnych, energetyce i telekomunikacji, medycynie, budownictwie, rozwiązaniach do filtracji czy branży automotive.

Laboratoria Łukasiewicz - IW / foto: materiały prasowe / Źródło: Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

Łukasiewicz – IW od 2019 r. jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, która oferuje biznesowi unikalny system współpracy, polegający na „rzucaniu wyzwań”. Zgłoszenia przedsiębiorców przyjmuje grupa 4,5 tys. naukowców i inżynierów, która w maks. 15 dni roboczych opracowuje pomysł na rozwiązanie wdrożeniowe. Warto zaznaczyć, że rzucenie wyzwania Łukasiewiczowi jest całkowicie bezpłatne. Potencjał Sieci skupia się na kilku dziedzinach, a w Łukasiewiczu – IW działa w zakresie zrównoważonej gospodarki i energii oraz zdrowia.

pao

foto: materiały prasowe