Przypomnijmy, że dyrektywa SUP (Single-use plastics) zakłada m.in. eliminację z rynku jednorazowych sztućców i patyczków do uszu wykonanych z tworzyw sztucznych, ograniczenie stosowania jednorazowych plastikowych naczyń oraz znakowanie produktów zawierających plastik, takich jak podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wyroby tytoniowe z filtrami oraz filtry i kubki na napoje.
Termin implementacji przez państwa UE nowych przepisów do krajowych porządków prawnych minął 3 lipca. Jednak wiele krajów Wspólnoty, w tym Polska, jeszcze ich nie wprowadziło. Oznacza to, że ciągle obowiązują w nich dotychczasowe regulacje.