Polska niezwłocznie przystąpiła do realizacji wyroku TSUE ws. Puszczy Białowieskiej - przekazało w czwartek ministerstwo klimatu i środowiska. Resort dodał, że Lasy Państwowe sporządziły projekt nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który niebawem trafi do KE.

Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o dyrektywę siedliskową i ptasią.

Według resortu klimatu i środowiska, Polska niezwłocznie przystąpiła do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Już w 2018 r. uchylono decyzję nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Ponadto, zgodnie z przekazanym Komisji Europejskiej przez stronę Polską zapewnieniem, działania określone w aneksie do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w 2016 r., nie są realizowane

- poinformowało PAP ministerstwo.

Jak podkreśliło, Puszcza Białowieska to bardzo specyficzny obiekt, w którym nakłada się na siebie wiele reżimów ochronnych m.in. Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Każdy z tych reżimów oznacza różne wymagania w podejściu do realizacji działań ochronnych.

Dlatego też Lasy Państwowe sporządziły projekt nowego aneksu dla Nadleśnictwa Białowieża, który respektuje wymagania prawne zarówno w zakresie prawa krajowego i unijnego, który został skonsultowany z szerokim gronem interesariuszy

- podał resort.

MKiŚ poinformowało, że przygotowany przez LP nowy aneks, niebawem trafi do Komisji Europejskiej.

Resort wskazał ponadto, że przekazane przez KE dokumenty w tej sprawie, zostaną wnikliwie przeanalizowane, a następnie Polska podejmie dalsze "stosowne działania".

W wyroku z 17 kwietnia 2018 r. Trybunał orzekł, że (...)Polska nie ustanowiła niezbędnych środków ochronnych dla chronionych gatunków i siedlisk oraz nie zagwarantowała ścisłej ochrony chronionych gatunków i ptaków (...) w Białowieży"

- czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KE.

Według Komisji nasz kraj nie zastosował się w pełni do orzeczenia. KE zwraca szczególnie uwagę na brak uchylenia aneksu do planu zagospodarowania dla Nadleśnictwa Białowieża, wprowadzonego w 2016 r., który ma być niezgodny ze wspomnianymi dyrektywami.

W związku z tym Komisja wzywa do "usunięcia uchybienia i podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji". Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie KE może skierować sprawę z powrotem do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z proponowanymi sankcjami finansowymi.

Puszcza Białowieska od 2014 r. jest na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa "Bialowieza Forest" obejmuje ok. 141 tys. ha, całkowita powierzchnia (ze strefą buforową) wynosi ponad 308 tys. ha. W ubiegłym roku UNESCO jednak zagroziło, że może wpisać Puszczę na listę w zagrożeniu. Miało o związek m.in. z zwiększającym cięcia aneksem dla planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża i jego realizacją. Organizacja zobowiązała też do stworzenia planu ochrony i zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO.