W ubiegłym roku frakcja zmieszana stanowiła blisko 69 proc. wszystkich odpadów komunalnych. To główny strumień, który trafia na składowisko – wynika z najnowszych danych GUS. Biorąc pod uwagę to, że od 2021 r. do obliczania wyników recyklingu będzie uwzględniana masa wszystkich odpadów komunalnych (a nie jedynie czterech zebranych selektywnie frakcji), przed samorządami stoi duże wyzwanie, by ilość odpadów zmieszanych ograniczać.
Kluczowa już od początku przyszłego roku będzie zbiórka i przydatność do zagospodarowania, a więc jakość bioodpadów – te także będą uwzględniane podczas obliczania poziomów odzysku przez gminy.
Z danych GUS wynika, że wśród wysegregowanych odpadów 21 proc. stanowią: zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, których przetworzenie jest trudne i kosztowne, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne oraz odzież i tekstylia. Wielkie gabaryty w ubiegłym roku stanowiły 15 proc. zebranych selektywnie odpadów.
GUS zauważa, że ich ilość różni się w poszczególnych powiatach i gminach. Dwie w ubiegłym roku uzyskały wynik ponad 90 proc. selektywnej zbiórki, natomiast w jednej gminie zebrano selektywnie poniżej 3 proc. odpadów.
Odpadów komunalnych z roku na rok jest coraz więcej. W ubiegłym roku było ich 12,7 mln ton, czyli o ponad 2,1 proc. więcej niż w roku 2018. Oznacza to, że jeden mieszaniec wytworzył średnio 332 kg odpadów (rok wcześniej było to 325 kg na osobę; średnia ilość odpadów wytworzona przez mieszkańca UE wynosiła wówczas 489 kg). Różnica rysuje się między województwami zachodniej i wschodniej części kraju: w dolnośląskim mieszkaniec wytworzył średnio 404 kg odpadów, a w świętokrzyskim – 232 kg. Jeszcze większe zróżnicowanie jest między poszczególnymi gminami: w 34 proc. z nich odebrano poniżej 200 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (głównie gminy wiejskie), w tym w jednej gminie poniżej 50 kg, natomiast w 56 proc. ilość wytworzonych odpadów mieściła się w przedziale 200‒400 kg na mieszkańca. Największe ilości wytwarzają (w przeliczeniu na mieszkańca) gminy turystyczne – w ośmiu odebrano ponad 1000 kg na mieszkańca.