Strefy czystego transportu powstaną obowiązkowo w każdym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców – takie są plany rządu. Zmuszanie samorządów do ich wprowadzania na bazie obowiązujących przepisów jest ośmieszaniem tej idei – mówią eksperci.
Z założeń do projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wynika, że prawo do ustanawiania stref mają mieć wszystkie gminy niezależnie od liczebności. Rozszerzony ma także zostać katalog pojazdów, które będą mogły wjechać do strefy i będą dla nich specjalne oznaczenia. Samorządy w porozumieniu z GDDKiA będą tworzyły buspasy i pasy ruchu dla samochodów elektrycznych. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w I kwartale przyszłego roku.

Rygor i odstępstwa