Zwracam się do Pana Premiera z apelem o pilną interwencję w sprawie cofnięcia zmiany przepisów z 2016 roku i zmianę okresu składowania frakcji kalorycznych odpadów zbieranych od mieszkańców z jednego roku na okres trzech lat - apeluje w piśmie do premiera Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.

Brejza zwraca uwagę, że obowiązujące w tej chwili rozwiązania nakazują samorządom utylizowanie tych odpadów w spalarniach, których jest niewiele, a których właściciele żądają za tę usługę horrendalnych wręcz kwot.

"Zwracam się również z wnioskiem o rozważenie zmiany stosownego rozporządzenia Rady Ministrów i obniżenie wnoszonej przez nas opłaty środowiskowej za składowanie odpadów zebranych od mieszkańców.

Informuję Pana Premiera, że przyjęcie tych wniosków umożliwiłoby zatrzymanie wzrostów opłat ponoszonych przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2021 roku, a być może nawet ich obniżenie.
W Inowrocławiu w przyjętej przez radnych opłacie 25 zł od mieszkańca aż 8,87 zł, tj. 35,48 proc. to są koszty jakie musimy pokryć w związku z zasygnalizowanymi przeze mnie problemami." - pisze prezydent.