DGP ustalił, że Ministerstwo Klimatu rozważa zmianę zasad, na jakich miałyby w Polsce powstać instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zamiast odgórnie ustalonej listy inwestycji dopuszczonych do budowy miałyby one powstawać w warunkach rynkowych, ale też bez rządowego wsparcia
Jakie implikacje dla rynku może mieć pomysł resortu klimatu?
Stephane Heddesheimer: