Jaki wpływ na zdrowie i środowisko naturalne mają chemikalia obecne w produktach nas otaczających? Jak nasz styl życia wpłynął na kondycję środowiska naturalnego? Czy COVID -19 to jedynie ostrzeżenie i sygnał dla ludzkości, że czas na gruntowne przewartościowanie i zmianę nawyków zakupowych?

Ubrania, obuwie, naczynia kuchenne, akcesoria sportowe, meble, dywany, elektronika… wszystkie te produkty mogą zawierać substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Są to chemikalia zdefiniowane przez Europejską Agencję Chemikaliów, jako zaburzające gospodarkę hormonalną, rakotwórcze, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko.

„Jasne i transparentne informowanie konsumentów o tym jakie substancje chemiczne zawierają kupowane przez nich produkty to podstawa transparentności, dbałości o klienta i środowisko naturalne. Jako Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zawsze zachęcamy firmy by działały odpowiedzialnie, monitorowały łańcuch dostaw pod kątem niebezpiecznych chemikaliów i rzetelnie informowały konsumentów. Teraz mamy narzędzie, które ułatwi firmom komunikację z konsumentami i wypełnienie obowiązków informowania o ich produktach dzięki aplikacji na urządzenia mobilne” – mówi Joanna Szabuńko, wiceprezeska fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie od początku swojej działalności zwraca uwagę na dbanie o środowisko naturalne. Nadprodukcja, hiperkonsumpcja i substancje chemiczne znajdujące się w produktach z naszego najbliższego otoczenia niszczą planetę, ale także nasze zdrowie.

Fundacja realizuje kampanię "Pytaj o chemię", której celem jest wzrost świadomości na temat szkodliwych substancji chemicznych oraz większa transparentność w produkcji, skierowaną jest do producentów, sprzedawców sieci detalicznych oraz konsumentów.

Koncentruje się ona na zwiększaniu świadomości konsumentów w kwestii zawartości SVHC w wyrobach, by umożliwić im podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych, a także dostawców, by wypełnili obowiązek informowania wynikający z REACH.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną czy mające istotny wpływ na środowisko. Unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów przewiduje obowiązek informowania o zawartości SVHC. Jeśli zawartość tych substancji w wyrobie przekracza stężenie 0,1%, każdy dostawca w łańcuchu dostaw musi przekazać informację o tym każdemu komercyjnemu odbiorcy wyrobu. Konsumenci mają prawo do uzyskania takich informacji na życzenie, tak by mogli dokonywać świadomych decyzji zakupowych.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem międzynarodowej kampanii LIFE AskReach i wraz z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz organami władzy z 13 krajów Unii Europejskiej zaprasza do współtworzenia bazy danych, z której korzystać będą konsumenci na terenie Unii Europejskiej. Jednym z celów działania międzynarodowego konsorcjum, do którego należy Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, jest udoskonalenie procesów komunikacyjnych w łańcuchach dostaw, zmierzających ostatecznie do zastępowania SVHC w wyrobach substancjami nieszkodliwymi.

Jednym z beneficjentów kampanii są polscy przedsiębiorcy, którzy dzięki włączeniu w kampanię, mogą w prosty sposób spełnić swój obowiązek informacyjny wobec swoich klientów. Ramy prawne tworzy unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów. Udział w kampanii i korzystanie z narzędzi są bezpłatne.

W ramach projektu powstała bezpłatna aplikacja mobilna o takiej samej nazwie, połączona z bazą danych, która pomoże firmom wypełniać ich obowiązek informowania o SVHC w wyrobach, natomiast konsumentom posłuży do zdobywania informacji o produktach jakie chcą kupić. Konsumenci mogą przez aplikację skanować kody kreskowe. Jeśli dana firma umieści wcześniej w bazie danych informacje o swoich produktach, od razu dostaną odpowiedź. Jeśli nie, mogą zadawać pytania firmom przesyłając je przez aplikację. Fundacja zachęca firmy do zakładania kont w bazie połączonej z aplikacją oraz oferuje pomoc w ich tworzeniu.