15 maja rusza nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze”, w którym można otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów - poinformował w czwartek resort klimatu.
Reklama

MK poinformowało, że do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich. "To bilet wstępu do programu dla zainteresowanych banków. Wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym przygotowujemy cykl e-szkoleń pod nazwą #AkademiaCzystegoPowietrza" - dodał resort.

„Każdy z nas – niezależnie od wieku czy poglądów – oddycha tym samym powietrzem i wszystkim nam zależy na tym, aby było ono czyste. Dyskusja na temat czystego powietrza stała się dyskusją społeczną i cywilizacyjną. To bez wątpienia kwestia, która jednoczy Polaków ponad wszelkimi podziałami, dlatego w resorcie klimatu intensyfikujemy działania na rzecz zwalczania smogu” – podkreślił cytowany w komunikacie minister klimatu Michał Kurtyka.

„Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – wyjaśnił cytowany w komunikacie resortu Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes NFOSiGW Piotr Woźny.

„Będziemy przyglądali się temu, jak wnioskodawcy wdrażają się w nowe zasady, które przyspieszą tempo realizacji tego strategicznego dla Polski programu” – dodał Woźny.

Resort zaznaczył, że zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł; jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł; a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Wyjaśnił, że będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br., a zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

MK wskazało, że czas pandemii koronawirusa NFOŚiGW wykorzystał na testowanie – wraz z wojewódzkimi funduszami, bankami i alarmami smogowymi – nowego formularza wniosku do „Czystego Powietrza”. Poinformował, że efektem prowadzonych prac i konsultacji było nie tylko wprowadzenie uwag do wzoru wniosku, ale również zmiana programu, przewidująca możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. "W ten sposób +Czyste Powietrze+ staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy uzyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełniających finansowanie otrzymywane z +Czystego Powietrza+" - dodało.

Resort poinformował, że w maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru do programu na nowych zasadach, na rządowym portalu gov.pl pojawi się dedykowana mu podstrona. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

Resort klimatu wyjaśnił, że procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych, a Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Dodał, że na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

Zaznaczył, że do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 1 960 zł w gospodarstwach jednoosobowych.

Ocenił, że uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się do programu. "30 kwietnia, NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca maja szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów" - pisze MK.

Resort wskazał, że od 15 maja, wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, w program „Czyste Powietrze” zaangażowane będzie także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy. Ocenił, że dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie. "Zgodnie z danymi PGNiG ok. 400 tys. polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewania. To powoduje, że NFOŚiGW i PGNiG są dla siebie naturalnymi partnerami we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” i będą wspólnie działać na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów" - zaznaczył.

Ponadto Ministerstwo Klimatu poinformowało, że wspólnie z NFOŚiGW – z inicjatywy i ze wsparciem Polskiego Alarmu Smogowego – przygotowują cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza, których celem poza szerzeniem informacji na temat dotacji oferowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”, jest również organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe firm remontowo-budowlanych, instalatorów pieców i osób zajmujących się ocieplaniem domów w celu sprawniejszej modernizacji energetycznej domów w ramach rządowych programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”.

Pierwszą odsłonę Akademii przewidziano jeszcze w maju. O szczegółach NFOŚiGW niebawem poinformuje na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jak dodało MK, do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł.