Od 1 marca wchodzi w życie przyjęta przez Radę Warszawy uchwała wprowadzająca nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Według nowych przepisów warszawiacy mieszkający w budynku jednorodzinnym zapłacą teraz miesięcznie za wywóz śmieci 94 zł miesięcznie, a mieszkańcy budynków wielorodzinnych – 65 zł.

W przypadku, gdy śmieci nie będą segregowane, naliczona zostanie dwukrotność tych kwot dla wszystkich gospodarstw domowych w danej nieruchomości.

W związku ze zmianami w systemie opłat, wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) muszą złożyć nowe deklaracje. "Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP)" - wyjaśnia ratusz. "Mieszkańcy bloków nie składają deklaracji" - dodaje.

Od piątku działa specjalna strona internetowa czysta.um.warszawa.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje związane z nowym systemem opłat, formularze deklaracji, harmonogramy odbioru odpadów. Znajduje się za tam również wyszukiwarka z blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji. Wszelkie nieprawidłowości i pytania mieszkańcy mogą także zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. O przypadkach oszustw i próbach wyłudzania pieniędzy "na odpady" należy powiadomić policję.

W trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących miasto przygotowało osłonowe wsparcie. "Finansowa pomoc pokryje minimum 50 proc. bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością" - informuje stołeczny magistrat. "Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego" - dodaje. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r.

Stołeczny ratusz przypomina, że selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje - zgodnie z ustawą - w całym kraju od 2020 r. Rządowa ustawa nakazuje samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie śmieci.