Patronat honorowy nad targami sprawuje minister środowiska oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć branża w najbliższym czasie, jest dostosowanie systemu przetwarzania odpadów do znowelizowanych przez Sejm aktów prawnych oraz przystosowanie instalacji przetwarzania odpadów do nowych systemów BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne technologie).

„Temat przewodni tegorocznej edycji targów +Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska+ doskonale wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska. Podjęliśmy liczne działania, które przyczynią się do poprawy stanu gospodarki odpadami. Wprowadzane przez nas rozwiązania miały na celu uszczelnienie przepisów oraz poprawę skuteczności ich egzekwowania” – wyjaśnia minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Targi POL-ECO SYSTEM są miejscem wymiany poglądów w tematyce nurtującej sektor gospodarki odpadami. Zostaną one poruszone podczas licznych konferencji i wydarzeń towarzyszących targom m. in. podczas debaty inaugurującej targi. Do dyskusji zaproszeni zostali m. in.: prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski, a także prezes Zarządu NFOŚiGW Piotr Woźny.

„Zapraszam samorządy do udziału w tym przedsięwzięciu. Będzie można wysłuchać konferencji, ale też i wskazać ministrowi środowiska propozycje rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Jesteśmy przed wdrożeniem pakietu odpadowego, stąd będzie dyskutowana gospodarka w obiegu zamkniętym, prowadzenie możliwości recyklingu, zbierania odpadów – tematy będące niezwykle ważnym zadaniem dla samorządu, ale też całego kraju i ministra środowiska – poinformował szef resortu środowiska. - Zapraszam także przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami. To jest właśnie miejsce na wymianę doświadczeń i pochwalenie się swoimi osiągnięciami technologicznymi” – dodał.

Ekspozycję targową stworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej.

Zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania i technologie oraz najnowocześniejsze maszyny wspierające ochronę środowiska i branżę komunalną, w tym m. in.: maszyny stacjonarne i mobilne do przetwarzania odpadów i recyklingu oraz do pracy w kompostowniach czy separatory powietrzne i magnetyczne.

Nieodłączną częścią targów jest wystawa laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”, którego celem jest promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspiera on nowoczesnych przedsiębiorców i projektantów wprowadzających innowacyjne metody m.in. przetwarzania czy ponownego wykorzystania odpadów. „Będziemy podsumowywać konkurs na produkt w obiegu zamkniętym. Chcemy, by dobre rozwiązania były promowane i powielane przez innych” – powiedział minister Kowalczyk.