Opłata recyklingowa, którą uiszczamy w sklepach za foliówki, zasili termomodernizację budynków. Eksperci uważają, że środki te powinny wspomóc samorządy w gospodarowaniu odpadami.
Opłata za reklamówki mogłaby pomóc nie tylko w zmianie nawyków konsumenckich, lecz także konkretnie przysłużyć się środowisku zaśmieconemu plastikiem. Rząd ma jednak inny plan. Zebrane w ten sposób pieniądze mają pomóc najmniej zamożnym mieszkańcom miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w wymianie kotłów i termomodernizacji budynków. – Łączyny budżet programu „Stop smog” to ponad 1,2 mld zł. Większość tej kwoty będzie pochodzić z opłaty recyklingowej, ponoszonej przez sieci handlowe za wydawanie siatek foliowych – informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Program ma być realizowany do 2024 r. przy wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji i Remontów prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.