Środowisko polskich naukowców, zajmujących się ochroną przyrody i lasami, od kilku miesięcy prosił ministra Henryka Kowalczyka o spotkanie. Bez odzewu. Co nie przeszkadza ministrowi nadal deklarować, że bardzo chce się spotykać z naukowcami i ekspertami.

Na początku lutego br. minister Kowalczyk zapowiedział, że zamierza powołać zespół ekspercki, który opracuje długofalowy plan dla Puszczy Białowieskiej. Obiecywał konsultacje w tej sprawie z ekologami, leśnikami i lokalną społecznością. Minister Henryk Kowalczyk wyjaśniał, że zadaniem zespołu będzie "zaprogramowanie przyszłości puszczy", z uwzględnieniem wymogów wynikających z prawa polskiego, europejskiego, jak i UNESCO oraz oczekiwań różnych interesariuszy.

Ta deklaracja padła 1 lutego. Trzy dni wcześniej środowisko polskich naukowców, zajmujących się ochroną przyrody i lasami, wysłało list, w którym prosiło ministra Henryka Kowalczyka o spotkanie. Pozostał bez odpowiedzi do dziś. Co nie przeszkadza ministrowi nadal deklarować, że bardzo chce się spotykać ze wszystkimi środowiskami.

Naukowcy czekają. I kolejny raz proszą ministra Kowalczyka o spotkanie. Tym razem w liście otwartym.

List otwarty naukowców polskich, zajmujących się ochroną przyrody i lasami do ministra Henryka Kowalczyka

Wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17.04.2018 Polska została uznana winną złamania prawa wspólnotowego poprzez zwiększenie pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. Przedstawione przez stronę polską uzasadnienie dla zwiększenia wycinek w Puszczy zostało uznane przez Trybunał za niewystarczające i błędne.

Naszym zdaniem, błędne decyzje Ministerstwa Środowiska wynikały z nieuwzględnienia naukowej wiedzy przyrodniczej i systematycznego ignorowania głosu polskich naukowców, którzy badają przyrodę Puszczy Białowieskiej od dziesięcioleci. Jako biolodzy specjalizujący się w ochronie przyrody i zarządzaniu lasami wielokrotnie bezskutecznie apelowaliśmy do Ministra Środowiska Jana Szyszko o wysłuchanie naszego głosu.

Dziś, w obliczu wyroku TSUE, gdy Polska stoi przed koniecznością wskazania sposobu realizowania wyroku TSUE, bezwzględnie konieczne jest wykorzystanie wiedzy naukowej, która jest jedynym gwarantem skutecznej ochrony Puszczy, a w kontekście sporu prawnego z Komisją Europejską – jedynym gwarantem uniknięcia przez Polskę kar finansowych. Niestety, nasz list do ministra środowiska Henryka Kowalczyka sprzed ponad dwóch miesięcy, również nie doczekał się odpowiedzi.

Poniżej zamieszczamy jego treść, raz jeszcze ponawiając prośbę o wysłuchanie naszego głosu w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej.

Warszawa, dnia 29.01.2018

Szanowny Pan
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska

Z dużym zadowoleniem i nadzieją przyjęliśmy ostatnie wypowiedzi Pana Ministra dotyczące planowanej zmiany sposobu zarządzania w Puszczy Białowieskiej i odstąpienie od intensywnych cięć sanitarnych realizowanych dotychczas. W związku z koniecznością wypracowania nowego modelu zarządzania tym unikatowym w skali europejskiej kompleksem leśnym, ze szczególnym uwzględnieniem trwającej w Puszczy gradacji kornika drukarza, chcielibyśmy zaoferować pomoc w rozwiązaniu tej kluczowej dla ochrony przyrody, a równocześnie skupiającej uwagę opinii międzynarodowej, kwestii.

Jesteśmy grupą polskich naukowców pracujących na uczelniach wyższych i w Polskiej Akademii Nauk. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących ochrony siedlisk i gatunków, a także funkcjonowania ekosystemów leśnych. Zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami przyrodniczymi są nam szczególnie bliskie i dysponujemy doświadczeniem w tej tematyce, popartym zarówno empirycznymi badaniami, jak znajomością krajowego i unijnego prawa dotyczącego ochrony przyrody. Wielu z nas prowadzi również własne badania w Puszczy Białowieskiej (niektórzy od ponad 40 lat).

W obliczu trwającego konfliktu wokół ochrony Puszczy Białowieskiej i konieczności pilnej zmiany dotychczasowego modelu gospodarowania, zwracamy się do Pana z prośbą o spotkanie w tej sprawie, na którym chcielibyśmy przedstawić nasze propozycje łagodzenia trwającego konfliktu oraz zapewnienia właściwej ochrony zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.

Łączymy wyrazy szacunku,

dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
dr hab. Dorota Czeszczewik, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Łukasz Kajtoch, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
dr hab. Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków PAN,
dr hab. Daniel Kubisz, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,
dr hab. Anna Orczewska, Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski,
dr hab. Ziemowit Kosiński, Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, Uniwersytet Adama Mickiewicza,
dr Grzegorz Mikusiński, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych,
dr Rafał Ruta, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski,
dr hab. Nuria Selva, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
dr hab. Piotr Skórka, Instytut Ochrony Przyrody PAN,
dr hab. Wiesław Walankiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Pracownia Biologii Lasu, Uniwersytet Wrocławski,
dr Michał Żmihorski, Instytut Ochrony Przyrody PAN,