Zarówno od strony naukowej, jak i prawnej, sytuacja wydaje się jednoznaczna i tak też przedstawiała ją dzisiaj przedstawicielka Komisji Europejskiej – zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej łamie prawo i ma wyraźnie negatywny wpływ na chronione gatunki i siedliska. Od początku roku w Puszczy wycięto około 180 tysięcy drzew, z czego około połowę w stuletnich, naturalnych drzewostanach objętych ochroną. Prezentujemy stanowisko koalicji organizacji rządowych.

- Podczas dzisiejszej rozprawy minister Szyszko odpowiadał wymijająco na zadawane mu pytania, które dotyczyły sprzeczności między cięciami w Puszczy, a skuteczną ochroną najrzadszych gatunków i siedlisk. W mowie końcowej przedstawicielka Komisji zaznaczyła - i zgadzamy się z tą opinią w pełni - że z punktu prawnego sprawa jest bardzo prosta. Wydaje się skomplikowana tylko przez dorzucanie przez Ministra wciąż nowych wątków i dokumentów. Jednak nie zmienia to faktycznej sytuacji - naruszenie prawa jest ewidentne, ponieważ ocena wpływu powinna być przeprowadzona przed podpisaniem aneksu, a nie była - komentuje dzisiejszą rozprawę przed TSUE Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, która była w Luksemburgu.

STANOWISKO KOALICJI

Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską – Komisja: Puszczy nie można przekształcać w las gospodarczy

Dziś przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa, która ma rozstrzygnąć, czy minister Szyszko złamał prawo, podpisując aneks zwiększający wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia rozprawa w sprawie głównej. Jej rezultat poznamy najprawdopodobniej już w pierwszych miesiącach 2018 roku. Przedstawicielka Komisji Europejskiej podczas rozprawy nie dała się przekonać słowom Jana Szyszki i mocno podkreśliła, że Polska musi przestrzegać prawa unijnego również prowadząc gospodarkę leśną i wezwała nasz kraj do zatrzymania przekształcania Puszczy Białowieskiej w las gospodarczy.

Jako koalicja organizacji pozarządowych (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Greenpeace Polska, Fundacja Greenmind, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska) oczekujemy, że wyrok w tej sprawie zapadnie jak najszybciej i minister Szyszko wycofa się z decyzji o zwiększeniu pozyskania drewna, która w sposób ewidentny łamie europejskie prawo środowiskowe.

Zarówno od strony naukowej, jak i prawnej, sytuacja wydaje się jednoznaczna i tak też przedstawiała ją dzisiaj przedstawicielka Komisji Europejskiej – zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej łamie prawo i ma wyraźnie negatywny wpływ na chronione gatunki i siedliska. Od początku roku w Puszczy wycięto około 180 tysięcy drzew, z czego około połowę w stuletnich, naturalnych drzewostanach objętych ochroną.

Próby zaciemnienia obrazu i wprowadzenia w błąd opinii publicznej przez resort środowiska nie przyniosły rezultatu. Lekceważenie prawa przez ministra Szyszkę, który nie wstrzymał wycinki mimo wyraźnego sądowego nakazu, sprawiło, że Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej zagroził karami finansowymi na samym początku postępowania, czyli przy nałożeniu środków tymczasowych.

Jedynym sposobem na to, by prawidłowo chronić Puszczę Białowieską jest uczynienie jej w całości parkiem narodowym. Jesteśmy przekonani, że jako kraj, który ceni swoje dziedzictwo narodowe, stać nas, by nadać Puszczy najwyższą ochronę, jaką gwarantuje polskie prawo.

20 lutego w sprawie wypowie się Rzecznik Generalny a wyrok poznamy kilka tygodni później.

Członkowie Koalicji:

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska