Wprowadzenie obowiązku szkolny dla dzieci sześcioletnich to jeden z postulatów PO z kampanii wyborczej przed wyborami w 2007 roku. Od tego czasu reforma przechodziła szereg zmian. Oto najważniejsze momenty w pracach nad nią.