Chcemy rozwijać UMCS jako uniwersytet kompletny, łączący dydaktykę, badania naukowe, działalność kulturalną i sportową – powiedział w niedzielę rektor uczelni prof. Stanisław Michałowski. Tego dnia UMCS w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest największą uczelnią we wschodniej Polsce, studiuje tu około 21 tys. młodzieży.

„Budujemy uczelnię kompletną przy wykorzystaniu naszych szans i we współpracy z samorządami. Mamy dobry poziom dydaktyki, nie możemy narzekać na brak studentów, przyjęliśmy ich na pierwszy rok około 9,5 tys., co oznacza, że nie ma zapaści związanej z niżem demograficznym” – podkreślił Michałowski podczas spotkania z dziennikarzami.

„Jest całkiem dobrze, jeśli chodzi o badania naukowe, mamy osiągnięcia na polu kultury. Jeśli chodzi o sport, to UMCS zajął w ubiegłym roku drugie miejsce w kraju wśród uniwersytetów” – dodał rektor.

UMCS planuje łączyć swoje możliwości z innymi wyższymi uczelniami w mieście. „Zakładam, że we współpracy z rektorami innych uczelni, przede wszystkim publicznych, spróbujemy zbudować związek uczelni lubelskich, żebyśmy mogli wspólnie występować z projektami, starać się o granty, być może nawet prowadzić wspólne kierunki studiów” – zapowiedział Michałowski.

UMCS prowadzi 80 kierunków i około 250 specjalności nauczania na 11 wydziałach w Lublinie i wydziale zamiejscowym w Puławach. Uniwersytet zatrudnia prawie 3 tys. osób, w tym niemal 1,7 tys. nauczycieli akademickich.

Wśród studentów jest prawie 1,6 tys. cudzoziemców, głównie z Ukrainy i Białorusi, ale także z Japonii, Turcji, Ghany, Zambii. Na pierwszym roku studia rozpocznie 680 obcokrajowców.

W tym roku uczelnia uruchomiła sześć nowych kierunków studiów, są to: architektura informacji, analityka gospodarcza, społeczeństwo informacyjne, logistyka, geoinformatyka oraz agrochemia.

Od 2011 r. UMCS podpisał 185 umów na realizację projektów badawczych krajowych na łączna kwotę około 51 mln zł; z programów międzynarodowych uczelnia zrealizowała w ciągu ostatnich pięciu lat ponad 40 projektów badawczych o wartości ponad 20 mln zł.

Na unowocześnianie bazy naukowo-badawczej UMCS pozyskał łącznie około 500 mln zł z funduszy unijnych. Wśród najważniejszych inwestycji jest uruchomiony w tym roku ośrodek Ecotech-Complex, dysponujący m.in. skanerem rezonansu magnetycznego klasy światowej, pozwalającym badać ciało człowieka z najwyższą dokładnością. Ośrodek jest wspólną inicjatywą UMCS i czterech innych jednostek naukowo-badawczych z Lubelskiego i Podkarpacia

Podczas inauguracji nagrodę naukową im. Jerzego Giedroycia, otrzymał dr hab. Mirosław Szumiło z Instytutu Historii UMCS za książkę „Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce”. Nagroda ta jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Oprócz dyplomu laureat otrzymuje 25 tysięcy zł.

Inauguracja nowego roku akademickiego UMCS tradycyjnie odbywa się w rocznicę powstania uczelni. Została ona powołana 23 października 1944 r. decyzją Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, jako uczelnia państwowa z czterema wydziałami: lekarskim, przyrodniczym, rolnym i weterynaryjnym. W kolejnych latach powstawały nowe wydziały, a po kilku reorganizacjach z UMCS wydzieliły się dwie inne lubelskie uczelnie - Akademia Medyczna i Akademia Rolnicza - obecnie Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy.