Najpóźniej od stycznia 2018 r. zacznie działać Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), która ma m.in. wspierać uczelnie w ich umiędzynarodowieniu i przyczynić się do zwiększenia współpracy nauki z gospodarką – zapowiedział w czwartek minister nauki Jarosław Gowin.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas briefingu na Uniwersytecie Rzeszowskim podkreślił, że powołanie NAWY to projekt od dawna oczekiwany przez środowisko akademickie.

Jak mówił, będzie to instytucja, która "będzie w sposób systemowy czuwać nad zwiększeniem umiędzynarodowienia uczelni, wspierać uczelnie, która doprowadzi do ściągnięcia do Polski wielu wybitnych naukowców, po to, żeby prowadzili tutaj badania, żeby kształcili polskich studentów”.

Według niego NAWA miałby rozpocząć działalność nawet od nowego roku akademickiego, czyli 1 października 2017 roku, a najpóźniej od 1 stycznia 2018 roku. Jak ocenił Gowin, data rozpoczęcia działalności przez agencję od nowego roku akademickiego jest ambitnym planem, ale możliwym do zrealizowania. "Oczywiście pod warunkiem dobrej współpracy z parlamentem. Instytucja musi być powołana na drodze ustawy, a zatem wymaga tego, żeby parlament chciał współpracować z ministerstwem” - podkreślił.

Dodał, że jest w tej kwestii optymistą, bo – jak wyjaśnił – dotychczas wszystkie, projekty ustaw przygotowane przez resort nauki w tej kadencji zostały poparte przez każdy z klubów parlamentarnych, więc również przez kluby opozycyjne. „Jestem przekonany, że tak samo będzie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej” - zadeklarował minister.

„Chcę też bardzo wyraźnie podkreślić, że działalność agencji będzie wpisana w plan odpowiedzialnego rozwoju. (…) Chcemy poprzez działalność agencji zwiększyć współpracę między światem nauki a światem gospodarki” – podkreślił szef resortu nauki.

Do zadań agencji należałoby m.in. wspieranie uczelni w działaniach na rzecz umiędzynarodowienia, w tym np. w zakresie podnoszenia kompetencji administracji uczelni potrzebnych do obsługi studentów zagranicznych, czy promocji uczelni za granicą. NAWA oferowałaby też system stypendiów adresowanych zarówno do studentów i naukowców polskich, wyjeżdżających za granicę, jak i studentów i naukowców zagranicznych, przyjeżdżających do Polski.

Ponadto NAWA miałby opracować bądź wspierać uczelnie w opracowaniu studiów międzynarodowych, także studiów doktoranckich.

Jednym z zadań NAWY będzie też program grantowy wspierający powroty do kraju polskich naukowców. Gowin podkreślił, że jest to liczne grono wybitnie zdolnych, młodych naukowców, którzy "wyemigrowali nie zawsze dlatego, że chcieli rozwijać swoje kariery naukowe, prowadzić swoje badania gdzieś setki czy tysiące kilometrów od własnej ojczyzny". "Oni często tutaj po prostu nie mieli perspektyw rozwojowych. Chcę te perspektywy dla młodych naukowców, którzy dzisiaj pracują za granicą otworzyć" – zapowiedział minister.

W czwartek Gowin wziął udział w odbywającej się na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR) konferencji programowej „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni” organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i UR.

Podczas swojego wystąpienia na konferencji podkreślał, że chodzi o to, aby NAWA działała w sposób zgodny ze strategicznymi celami państwa.

„Ma prowadzić przemyślaną politykę stypendialną, wspierać uczelnie w ich wysiłkach na rzecz umiędzynarodowienia. Będzie także odpowiadać za upowszechnianie w świecie pozytywnego wizerunku polskiego szkolnictwa wyższego i nauki” - mówił minister nauki.

Dwudniowa konferencja na UR, która potrwa do piątku jest pierwszą z konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki zaplanowany na wrzesień 2017 r. Kolejne spotkanie odbędzie się 24 i 25 listopada w Toruniu i będzie poświęcone odrodzeniu polskiej humanistyki. Kolejne odbędą się m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi.