Choć godziny karciane miały zniknąć, dyrektorzy zlecają nauczycielom nawet cztery razy więcej dodatkowych zajęć niż przed nowelizacją ustawy.
Małopolskie kuratorium oświaty otrzymało ponad 100 zgłoszeń o naruszeniu przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379). Kolejnych kilkaset osób poskarżyło się nauczycielskim związkom zawodowym. – W niektórych placówkach dyrektorzy zlecali nawet osiem dodatkowych godzin pracy – przyznaje Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W części przypadków interweniowało osobiście Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szefowa resortu Anna Zalewska przekonuje, że już przygotowuje kolejną nowelizację przepisów, która ograniczy patologie.