- Od października szykują się zmiany na uczelniach. Nowy rok akademicki przyniesie wykładowcom i studentom kilka reform, które są efektem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące nowego roku studiów – dotyczą one między innymi kredytów studenckich, zasad przyznawania stypendiów oraz zmniejszenia uczelnianej biurokracji.

1. Kredyt bardziej dopasowany do potrzeb studentów

Nowe zasady udzielania kredytów na pewno ucieszą wszystkich studiujących. Skrócony zostanie bowiem czas oczekiwania na pieniądze, a wnioski kredytowe będzie można składać wcześniej. Zmienią się także kwo-ty, które student będzie mógł dostawać co miesiąc – będą one od tego roku wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł. Ma to sprawić, że kredyt będzie bardziej dopasowany do potrzeb studentów, mieszkający w różnych miastach i ośrodkach akademickich.

2. Stypendia dla studentów pierwszego roku

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zakłada, że pierwszoroczni studenci również mogą otrzymać stypendium za osiągnięcia w nauce. Do tej pory, stypendium było zarezerwowane jedynie dla studentów od drugiego roku wzwyż. Osoby świeżo przyjęte na studia będą mogły otrzymać dofinansowanie m.in. dzięki uczestnictwu w olimpiadzie przedmiotowej.

3. Większa transparentność na uczelniach

Nowelizacja ustawy postuluje też większą transparentność działań podejmowanych na uczelniach. – Zmiany dotyczą przede wszystkim upubliczniania uchwał i regulaminów władz uczelni. Do tej pory te jednostki nie musiały tego robić – nowe regulacje są więc krokiem w dobrym kierunku i prowadzą do lepszego poinformowania studentów. Reforma będzie mieć znaczenie szczególnie w przypadku, kiedy studenci uczelni będą mieć inne zdanie w kwestii wprowadzanych przepisów niż kadra uczelniana. Wtedy trzeba będzie dążyć do osiągnięcia porozumienia – komentuje prof. Cezary Wójcik z SGH.

4. Studia doktoranckie i podyplomowe

Według nowych przepisów, liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ma być nie mniejsza niż liczba uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w danej jednostce. Uczelnie będą miały również większą swobodę w kształtowaniu oferty studiów podyplomowych.

5. Odbiurokratyzowanie uczelni

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych uczelni było jednym z głównych celów, które chciano osiągnąć jeszcze w nadchodzącym roku akademickim. - Odbiurokratyzowanie jest bardzo potrzebne uczelniom. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zmiany przy ocenach okresowych, jakości kształcenia, czy ocenach pracowników naukowych. Przykładowo, Polska Komisja Akredytacyjna ma pełnić od tej pory przede wszystkim rolę ekspercką i mentorską oraz pomagać uczelniom w podnoszeniu jakości kształcenia. Wprowadzane zmiany są dopiero wstępem do dalszej, potrzebnej reformy systemu szkolnictwa wyższego – mówi prof. Wójcik.

O jakie zmiany chodzi? Przede wszystkim o modyfikacje dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji, czyli zestawu uniwersalnych wymagań dla poszczególnych poziomów kształcenia. Inne będą też obowiązki wspomnianej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do tej pory, instytucja oceniała i sprawdzała jakość kształcenia na polskich uczelniach. Teraz, te zadania przejmie ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.