Wprawdzie odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązuje sześciolatków, ale niektórzy rodzice zgłaszają się z zaświadczeniami, że ich o rok młodsze dziecko też w nim uczestniczy. Gminy mają wątpliwości, czy przyznawać im dodatki do zasiłków na rozpoczęcie roku szkolnego.
Zamieszanie związane z przyznawaniem tego świadczenia jest spowodowane wejściem w życie od 1 września nowych przepisów dotyczących realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Na skutek ostatniej nowelizacji art. 14 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) objęte są nim sześciolatki. Natomiast wcześniejsze brzmienie tej regulacji przewidywało, że roczne przygotowanie przedszkolne odbywają dzieci o rok młodsze. Ta zmiana jest istotna z punktu widzenia uprawnień do dodatku do zasiłku rodzinnego związanego z rozpoczęciem roku szkolnego. Ten, zgodnie z art. 14 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) przysługuje wtedy, gdy dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne. W związku z tym, że większość gmin ustaliła już wcześniej prawo do dodatku dla pięciolatków i dopiero w tym miesiącu miała je wypłacać rodzicom, powstała konieczność uchylenia uprawnień do tej formy wsparcia.
Niektórzy opiekunowie po tym, jak otrzymali zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie, przynoszą oświadczenia lub zaświadczenia ze szkół oraz przedszkoli, że od 1 września br. ich pięcioletnie dzieci objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Problem w tym, że przepisy ustawy oświatowej nie przewidują możliwości jego odbycia przez pięciolatki. Jak wyjaśnia MEN, aby dziecko mogło rozpocząć edukację szkolną jako sześciolatek, musi spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym ten, w którym zacznie naukę w szkole. Natomiast drugim wymogiem jest przedstawienie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
To tłumaczenie nie wszystkich przekonuje. – Do tej pory zaświadczenia złożyło nam 13 rodziców pięciolatków. Zamierzamy przyznać im dodatki, bo ustawa o świadczeniach rodzinnych nie wiąże rocznego przygotowania przedszkolnego z określonym wiekiem – mówi Katarzyna Pasławska, zastępca dyrektora MOPS w Olsztynie. Z kolei zdaniem Anny Prusak, dyrektor OPS we Wrześni, skoro tylko sześciolatki realizują roczne przygotowanie przedszkolne, nie ma podstaw do tego, aby dodatek przyznać młodszym o rok dzieciom. – Rodzic może się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Zobaczymy, jakie będzie zajmować stanowisko w tej sprawie – przekonuje.
Od niekorzystnych decyzji SKO przysługuje odwołanie do sądów administracyjnych. I to one ostatecznie będą decydować o tym, czy pięciolatkom należy się wyprawka.