Upowszechnianie rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski zakłada deklaracja o bliskiej współpracy między MEN a IPN. W środę list intencyjny w tej sprawie podpisali minister edukacji Anna Zalewska oraz prezes IPN Jarosław Szarek.

W podpisanej deklaracji mowa jest m.in. o ścisłej współpracy obu instytucji przy opracowywaniu podstaw programowych kształcenia ogólnego z zakresu najnowszej historii Polski. "W sposób szczególny Instytut Pamięci Narodowej będzie rekomendować historyków specjalistów do pracy przy tworzeniu podstaw programowych z przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie" - czytamy w podpisanej deklaracji.

MEN i IPN deklarują też, że "będą współpracować przy opracowywaniu projektów różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy z najnowszej historii Polski". "W szczególny sposób strony wspierać będą doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wpływać będą na aktywny udział młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej na wszystkich poziomach nauczania szkolnego" - podkreślono.

Reklama

List intencyjny - jak zapisano w dokumencie - został sformułowany m.in. "w poczuciu odpowiedzialności za kształt świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków".