Osiem lat szkoły powszechnej, likwidacja gimnazjów i cztery lata liceum lub pięć lat technikum. Takie są główne założenia reformy struktury szkolnictwa proponowanej przez PiS. Rodzice, nauczyciele i uczniowie pierwsze zmiany odczują już w 2017 roku.
Reforma edukacji na lata 2019-2023 Źródło: MEN / Inne

Podczas debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła kierunki zmian w systemie edukacji. Docelowy kształt struktury szkolnictwa resort chce osiągnąć w roku szkolnym 2022/2023. Wówczas wszyscy uczniowie będą objęci zmianami w systemie edukacji. Zakłada on ośmioletnią szkołę powszechną, na którą składają się klasy I-IV reprezentujące poziom podstawowy i klasy V-VII odznaczające się poziomem gimnazjalnym.

Po ukończeniu kształcenia na tym poziomie, uczeń będzie mógł zdecydować czy chce kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum, czy szkole branżowej. Wówczas nauka w liceum ogólnokształcącym trwałaby cztery lata, a w technikum i w szkole branżowej pięć.

Reklama

Reforma w dużej mierze obejmuje kształt dzisiejszych „zawodówek”. Będzie ona opierała się na utworzeniu II stopniowej szkoły branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Uczeń będzie przygotowany już do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia. Uczeń po skończeniu branżowej szkoły II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika.

Zmiany będą odczuwalne już w 2017 roku szczególnie przez samorządy. Te będą musiały zadbać o przekształcenie szkół zawodowych w branżowe. Reforma struktury oświaty zakłada również przepisy przejściowe.

Jeśli uczeń we wrześniu 2016 roku idzie do szóstej klasy lub pierwszej klasy gimnazjum, będzie kontynuowało naukę w dotychczasowym trybie. Warto zauważyć, że w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół spotkają się dzieci kończące klasę III gimnazjum z rok młodszymi kolegami kończącymi klasę VIII szkoły powszechnej.