Angażowanie młodego pokolenia w projektowanie świata opartego na wartościach pozaekonomicznych i kształcenie liderów odpowiedzialnej zmiany to główne cele Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju, projektu Uniwersytetu OEES, który powstał z inicjatywy Open Eyes Economy.

Model edukacyjny Akademii został wypracowany w gronie międzynarodowych ekspertów i został zawarty w przewodniku „Jak edukować młodzież w zakresie zrównoważonego rozwoju”.Przewodnik ten analizuje wyzwania edukacji klimatycznej i identyfikuje skuteczne, innowacyjne metody edukacji młodzieży. Dzięki temu uczestnicy projektu mają dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk, które pozwalają im lepiej zrozumieć i angażować się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dobra Energia to podstawa

Ostatni moduł Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju poświęcony został Dobrej Energii i obejmuje zagadnienia związane z energetyką oraz wpływem człowieka na stan środowiska. Podczas kilkumiesięcznej współpracy uczestnicy dowiedzieli się, czym jest efektywność energetyczna, poznali różnorodne źródła energii, zasady efektywności energetycznej oraz wpływ codziennych zachowań na zużycie energii.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Mini Lectures to seria mini wykładów, podczas których eksperci z dziedziny energetyki dostarczyli uczestnikom cenną wiedzę na temat funkcjonowania systemu energetycznego w Polsce, regulacji prawnych oraz innowacji w technologii wodorowej, inspirując do dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zbigniew Krzysztyniak z MPEC S.A. w Krakowie wyjaśnił, jak działa system dostarczania energii w Polsce, omówił procesy produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła. Zwrócił uwagę na rolę infrastruktury i efektywności energetycznej w zapewnieniu niezawodnych dostaw energii.

Jakub Zygucki ze Swarmcheck przedstawił najważniejsze regulacje prawne dotyczące sektora energetycznego. Omówił przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz znaczenie legislacji w kształtowaniu przyszłości energetyki.

ikona lupy />
Materiały prasowe

O roli wodoru w zrównoważonym systemie energetycznym mówił dr Daniel Chade z Hydrogentech Sp. z o.o. Wyjaśnił, jak wodór może być wykorzystywany jako czyste paliwo w różnych sektorach i jakie może mieć znaczenie w redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Przyszłość ciepła w mieście

Celem kolejnych warsztatów - Masterclass z grupą Veolia – było zwiększenie świadomości uczestników na temat wpływu transformacji ekologicznej na systemy ciepłownicze w miastach i inspirowanie odbiorców do zmiany codziennych zachowań dla poprawy jakości środowiska. Eksperci wyjaśnili, czym jest ciepło miejskie i jakie są jego źródła. Żywa dyskusja dotyczyła wpływu odbiorców na transformację ekologiczną oraz tego, jak każdy konsument ciepła może wspierać pozytywną transformację. Uczestnicy dowiedzieli się, jak najnowsze technologie, w tym sztuczna inteligencja, pomagają optymalizować zarządzanie sieciami ciepłowniczymi i zużycie energii. Wiele czasu poświęcono tematowi ciągłej ewolucji firm ciepłowniczych i coraz większej roli prosumentów w zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Przyszłość w atomie i… mediach

Uczestnicy III Modułu Akademii Dobra Energia wzięli udział w Masterclass „Po co komu prąd z atomu”. Wykład wygłosił Wacław Gudowski, profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym (KTH) w Sztokholmie, doradca Orlen Synthos Green Energy ds. energetyki, ekspert w dziedzinie reaktorów jądrowych, w szczególności małych reaktorów modułowych – SMR. Przekonywał, że energetyka jądrowa, pomimo licznych wyzwań, może się stać kluczowym elementem zrównoważonego systemu energetycznego. Jak podkreślał, jej rola w redukcji emisji gazów cieplarnianych, zapewnianiu stabilnych dostaw energii oraz rozwijaniu nowoczesnych technologii jest nie do przecenienia.

ikona lupy />
Materiały prasowe

Umiejętne komunikowanie o działaniach bywa we współczesnym świecieniemal równie ważne, jak same działania, dlatego słuchacze Akademii wzięli udział w szkoleniach z tworzenia treści społecznych w social media. W trakcie warsztatów mieli okazję rozwinąć umiejętności w zakresie kreowania wartościowych materiałów skutecznie przyciągających i angażujących społeczność. Nauczyli się m.in., jak tworzyć atrakcyjne wizualnie i merytoryczne posty, wydajnie korzystać z różnych narzędzi do edycji zdjęć i wideo, planować i zarządzać kalendarzem publikacji, analizować i optymalizować treści pod kątem zasięgu i zaangażowania.

Kampanie społeczne

Zwieńczeniem intensywnych i owocnych spotkań w ramach modułu „Dobra energia” była prezentacja kampanii społecznych przygotowanych przez utalentowanych uczestników Akademii. Każda kampania jest efektem samodzielnej pracy grup poprzedzonej wykładami oraz warsztatami tworzenia contentu społecznego w social mediach. Uczestnicy zaprezentowali innowacyjne pomysły na szerzenie świadomości w duchu dobrej energii. Stworzone przez uczestników kampanie społeczne dotyczą m.in. wodoru, carsheringu i SMR.

Efekty będzie można już niebawem zobaczyć w social mediach Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP), a pozostałe działania i informacje z poszczególnych modułów projektu już wkrótce będzie można śledzić na platformie VOD i w przewodniku Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju.

18-19 listopada w Krakowie Akademia Odpowiedzialnego rozwoju pojawi się na specjalnej sesji na corocznym kongresie Open Eyes Economy Summit.