Dziś zakończył się pierwszy z egzaminów maturalnych – język polski na poziomie podstawowym. Jak trudny był to egzamin? O opinię poprosiliśmy nauczycielkę języka polskiego - Anetę Antosiak - polonistkę z wieloletnim stażem i instruktorkę teatralną.

- Ocena, czy egzamin był łatwy czy trudny, zależy w dużym stopniu od perspektywy ucznia. Zawsze jednak można wyciągnąć z tych opinii średnią – mówi polonistka. - Moi uczniowie zaraz po wyjściu pisali: „zdziwiłam się, że takie proste” (Gosia), „temat wypracowania przystępny, myślałam, że będzie gorzej” (Julia), „tematy bardzo przyjemne, wszystkie zadania dobre, teksty jasne” (Wojtek). Uznali dzisiejszy arkusz za stosunkowo łatwy – dodaje nauczycielka.

Czy matura z polskiego była łatwa?

Zdaniem Anety Antosiak tak.

- Zadania z testu historycznoliterackiego odnosiły się do najważniejszych treści z lektur, dodatkowo część z nich wsparta była dwoma tekstami kultury, więc wystarczyło uważne przeczytanie, by odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli tylko uczeń przygotowywał się do matury, pytania były dla niego jasne i zrozumiałe – mówi polonistka.

Matura 2024. Wypracowanie z polskiego

Uczniowie mieli do wyboru jeden z tematów: 1. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka 2. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka.

Zdaniem Anety Antosiak nietrudno znaleźć przykłady do obu tematów. Do drugiego pasuje prawie każdy utwór. By zawalczyć o wysoką punktację zdaniem nauczycielki uczeń powinien:

1. nie tylko opisać bunt konkretnej postaci, ale też skupić się na jego konsekwencjach. Najprostsze stanowisko w pracy mogło dotyczyć faktu, że konsekwencje są różnorodne. Można było również dodać czynniki, które na to wpływają, lub rodzaje tych konsekwencji.

2. nie tylko opisać relację między dwiema osobami, ale pokazać, w jaki sposób kształtuje ona daną osobę. Tutaj również najprostsze stanowisko mogło dotyczyć obserwacji, że drugi człowiek kształtuje nas w różny sposób. Można też było ją rozszerzyć o czynniki, które na to wpływają (np. bliskość, specyfika relacji).

To jednak tylko przykładowe stanowiska. Każde inne (na temat, poparte argumentacją i przykładami) jest poprawne.

Uwaga: współpracujący z nami eksperci z „Nauka Gryzie” zasiedli już do arkuszy egzaminacyjnych a ich odpowiedzi znajdziecie w tym tekście: Matura 2024. Polski, poziom podstawowy [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI] - GazetaPrawna.pl

Matura 2024. Kilka przykładowych odpowiedzi nauczycielki

Aneta Antosiak proponuje następujące odpowiedzi:

Zadanie 7

Tak, powyższy obraz jest zgodny z wymową Księgi Koheleta. Biblijna księga podkreślała ulotność życia ludzkiego i przemijanie. Śmierć na obrazie gasi świeczkę, kończąc życie człowieka. Motyw ulotności podkreśla również napis In octu oculi.

Zadanie 8

Możliwe są dwa rozstrzygnięcia. Poprawność odpowiedzi zależy od właściwej argumentacji.

Przykładowo:

Postawy podmiotu i Demeter są podobne, ponieważ oboje skupiają się na próbie ustalenia miejsca pobytu ukochanego dziecka. Podmiot szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie jest jego zmarła córka, z kolei Demeter podejmuje działania polegające na szukaniu zaginionej Persefony.

Zadanie 9

F P

Zadanie 10

Koncept w wierszu polega na ukazaniu pewnych elementów na dwa sprzeczne sposoby. Przykładowo usta panny są koralem, jeżeli między ukochanymi panuje zgoda, a w chwili kłótni stają się czeluścią. W podobny sposób podmiot liryczny przedstawia inne elementy ciała ukochanej.

Zadanie 11

Dziady stawiały sobie za zadanie ukazanie przyszłych losów Polski i ich sensu. W widzeniu ks. Piotra Polska została ukazana jako Mesjasz narodów, kraj który ma cierpieć (podobnie jak Jezus na Drodze Krzyżowej), by następnie zmartwychwstać.