Podczas konferencji na temat nakładania dodatkowych obowiązków na nauczycieli wiceprezes ZNP ZG Urszula Woźniak zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia wynagrodzenia nauczycielom za pracę podczas wycieczek szkolnych. – Ten problem wymaga szybkiego rozstrzygnięcia – podkreśliła wiceprezes ZNP.

Woźniak: To nie czas na rozmowę o pensum

Urszula Woźniak nie pozostawiła bez komentarza niepokojących postulatów samorządów dotyczących podniesienia pensum. – Związek przypomina samorządom, że w przedszkolach i szkołach już widać konsekwencje niżu demograficznego. To nie jest czas na rozmowę o pensum – mówiła wiceprezes ZNP.

Na konferencji poruszone zostały kwestie warunków pracy oraz poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. Woźniak zwróciła uwagę na problem nierównego traktowania i dyskryminacji nauczycieli w stosunku do pozostałych pracowników, wymieniając przepisy prawa, które są tego dowodem.

Emerytura stażowa pozbawia prawa do urlopu dla poratowania zdrowia

Ważnym tematem poruszonym podczas konferencji była pułapka emerytur stażowych Czarnka. – Nauczyciel nabywający prawo do tej emerytury traci możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia – przypomniała Woźniak.

Broniarz: Nauczyciel nie jest i nie może być od wszystkiego

Sławomir Broniarz, prezes ZNP, podczas poniedziałkowej konferencji zwrócił uwagę na nakładanie na nauczycieli kolejnych dodatkowych zadań, często wykraczających poza ich obowiązki. Skutkiem mnożących się obciążeń są konsekwencje zdrowotne.

Absolutnie nie możemy zgodzić się na to, żeby nauczyciele byli od wszystkiego, że można na nauczyciela nałożyć każdą odpowiedzialność, każdy obowiązek czy zadanie. My nie chcemy być od wszystkiego. Dlatego wielu nauczycieli mimo wzrostu wynagrodzeń rozstaje się z pracą – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Broniarz podkreślił, że obowiązków nakładanych na nauczycieli jest stanowczo zbyt wiele: – Nauczyciel ma kształcić, wykształcić, wychować, ma także być mediatorem między zwaśnionymi stronami, ma negocjować, być psychologiem, terapeutą. Ma być tym, kto wytrze dziecku nos, przytuli, a jednocześnie ma być też osobą, która jest odpowiedzialna za wszystko, co dzieje się w aferze edukacji z punktu widzenia losu tego dziecka. Ma być także animatorem zajęć kulturalnych w szkole i w gminie. Ma być dostępny 24 godziny na dobę, bo czas pracy nauczyciela nigdy się nie kończy. Na to nie może być naszej zgody – wymienił prezes ZNP.

Razem z Urszulą Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, zaapelowali też do MEN o przyspieszenie prac zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, o którego powołanie Związek zwrócił się jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Sławomir Broniarz wskazał zadania Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli w zakresie:

  • wynagradzania nauczycieli
  • awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej
  • emerytur nauczycieli i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
  • kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli