"100 konkretów na 100 dni" – oceniamy działania rządu. Jedną z zapowiedzi KO była kwestia likwidacji prac domowych w szkołach podstawowych. Co w tej sprawie zostało zrobione? Jaki jest aktualny status konkretu nr 45?

"100 konkretów na 100 dni" – likwidacja prac domowych

Wśród deklarowanych przez KO "100 konkretów na 100 dni" pojawiła się zapowiedź likwidacji prac domowych. Jest to konkret nr 45.Zgodnie z ideą pomysłodawców, ma to dotyczyć uczniów klas podstawowych. Ponadto, jak czytamy w deklaracji "wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu".

Jakie działania podjęto w zakresie likwidacji prac domowych?

Pod koniec stycznia 2024 r. do konsultacji społecznych trafił projekt zmian w ustawodawstwie, mający uregulować te kwestie. W uzasadnieniu do powyższego projektu czytamy, że "zmiany w tym zakresie wynikają z potrzeby uregulowania kwestii prac domowych zadawanych uczniom szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Proponowane zmiany dotyczące – co należy podkreślić – wybranych rodzajów prac domowych (prace pisemne i praktyczne), w odniesieniu do szkoły podstawowej, mają związek z obserwowaną od wielu lat praktyką zadawania uczniom nadmiernej ilości zadań do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Sygnały i argumenty krytykujące tę praktykę, szczególnie w odniesieniu do edukacji młodszych dzieci, pojawiały się nie tylko w dyskusji publicznej, ale mają także wyraźne odzwierciedlenie i potwierdzenie w korespondencji rodziców i uczniów kierowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej". Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych jest aktualnie na etapie opiniowania. Planowane wejście w życie proponowanych zmian miałoby nastąpić od 1 września 2024 r., jednak prace nad zmianą rozporządzenia nadal trwają.

Ekspert: "Projekt został opublikowany, ale prace legislacyjne nie zostały zakończone"

W rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior potwierdza, że co prawda projekt proponowanych zmian został opublikowany, ale prace legislacyjne nie zostały zakończone.

– Postulat ten, jak wynika z zapowiedzi medialnych, miał być zrealizowany od kwietnia tego roku. W rzeczywistości stosowny projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 26 stycznia 2024 r., ale prace nad tym aktem prawnym nie zostały jeszcze zakończone.Warto jednak zauważyć, że projekt przewiduje literalnie, że w ramach oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej, w klasach I-III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Z kolei w klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny – wyjaśnia, dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

"100 konkretów na 100 dni" – ocena działania rządu

Podczas kampanii do zeszłorocznych wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatelska ogłosiła głośny program pt. "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Formacja zawarła w nim swoje sztandarowe postulaty, a owe "konkrety" miały być celami i zadaniami, jakie KO chciała realizować przez pierwsze trzy miesiące swoich rządów. Trzeci rząd Donalda Tuska jest jednocześnie pierwszym, od czasów uchwalenia w 1997 r. Konstytucji RP, który został powołany przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym. Jego zaprzysiężenie miało miejsce 13 grudnia 2023 r., a więc pierwsze trzy miesiące działania rządu właśnie mijają.