W Polsce program przygotowujący do takiej matury realizuje ponad 30 szkół. Większość z nich to szkoły niepubliczne. Na świecie program IB prowadzony jest przez ponad 2330 szkół.

„Program IB daje nam nie tylko możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego, gdyż wszystkich przedmiotów uczymy się po angielsku, ale bardzo rozwija umiejętność samodzielnej pracy, co przygotowuje nas do studiów. Dużo musieliśmy robić sami, musieliśmy się sami motywować i organizować swoją pracę” - powiedziała PAP przed wejściem na egzamin Kasia tegoroczna międzynarodowa maturzystka z XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Warszawie .

Jej koleżanka z klasy Karolina zaznaczyła, że program IB nastawiony jest na naukę krytycznego myślenia. "Nastawiony jest też na rozszerzanie naszych horyzontów, mamy wiele przedmiotów, spośród których możemy wybrać to co chcemy, lubimy, to co nas najbardziej interesuje” - mówiła. „W programie IB są bardzo rozwijające nas, nieznane polskiemu systemowi edukacji, przedmioty takie jak TOK - Theory of Knowledge czy CAS – Creativity, Action, Service” - dodała Kasia.

Zarówno Kasia, jak i Karolina chcą studiować za granicą. „To był chyba główny powód dlaczego wybrałyśmy klasę IB” – przyznała Kasia, która została już przyjęta na Uniwersytet Bocconi w Mediolanie. Będzie tam studiować ekonomię i finanse. Karolina chce studiować medycynę na Uniwersytecie w Aberdeen w Szkocji. „Zaproszono mnie też do Edynburga, na kierunek medical science, to połączenie biologii i chemii w ujęciu medycznym. Złożę też dokumenty na Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Biorę także pod uwagę studia we Włoszech na International Medical School w Mediolanie i Uniwersytet w Pawii” - powiedziała.

Na studia medyczne do Szkocji do Edynburga chciałaby dostać się Ola. Bierze także pod uwagę studia inżynieryjne. Także ona wśród zalet systemu IB wymienia naukę krytycznego myślenia. „W trakcie nauki stawiane jest nam wiele pytań typu: oceń, rozważ. Dzięki temu przekonujemy się, że świat nie jest prosty – czarno-biały, że ma wiele odcieni szarości” - powiedziała.

W tym roku do matury międzynarodowej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika przystąpiło 41 abiturientów. Większość z nich zainteresowana jest studiami w Wielkiej Brytanii.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Jego posiadanie nie zapewnia jednak absolwentowi miejsca bez egzaminu na wielu prestiżowych uczelniach wyższych na świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (m.in. na MIT - Massachusetts Institute of Technology).

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze w pierwszych dniach maja. Trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, obcy i matematyka. Oprócz tego zdają egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) i z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Program IB realizowany jest w dwóch ostatnich klasach liceum; wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.

Materiały na egzamin maturalny przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane są do szkół na całym świecie. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem egzaminu z języka ojczystego) uczniowie zdają w języku angielskim.

Maturzystów obowiązuje 24-godzinna tajemnica dotycząca zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych, bowiem identyczne zadania rozwiązują maturzyści mieszkający na różnych kontynentach, w różnych strefach czasowych.

Każda praca oceniana jest w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Można też uzyskać dodatkowe trzy punkty za esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu - obie prace muszą być napisane po angielsku. Dodatkowo wszyscy uczniowie muszą przepracować 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego. Aby zdać maturę IB, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty.

Wyniki egzaminu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizacji IB w lipcu, dyplomy młodzież otrzyma na początku września.

System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest "całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (...) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową".

Program IB realizowany jest w Polsce od 1993 r. Jako pierwsze do programu przystąpiły warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury.