Do 15 stycznia rodzice i opiekunowie małych dzieci w Warszawie mają czas na przedłużenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Stołeczny zespół żłobków o tym obowiązku informuje swoich mieszkańców mailowo. Po tym terminie złożone wnioski o miejsce wygasną.

Termin na przedłużanie wniosku do żłobka

„Przypominamy o obowiązku przedłużenia ważności wniosku na kolejny rok” – informuje jednego z czytelników szefostwo Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zgodnie ze stołecznym regulaminem rekrutacji do żłobka - w terminie od 1 stycznia (od godz. 10:00) do 15 stycznia 2024 r. (do godz. 23:59) rodzice i opiekunowie prawni mają czas na aktualizację wniosków w systemie rekrutacji, która ma na celu przedłużenie ważności wniosku na kolejny rok kalendarzowy. Aktualizacja dotyczy tylko wniosków zarejestrowanych w systemie do 31.12.2023 r., które posiadają status „oczekujący” i „oczekuje na bon”.

Jak przedłużyć wniosek?

Po zalogowaniu się na stronie https://nabor.pcss.pl/warszawa/zlobek/logowanie przy danym wniosku, którego ważność chcemy przedłużyć należy kliknąć „Wybierz akcję”, a następnie „Przedłuż ważność wniosku”.

Po potwierdzeniu pytania pomocniczego wniosek zostanie przedłużony do 15 stycznia 2025 r. i opcja „Przedłuż ważność wniosku” zniknie z menu.

Wnioski niezaktualizowane w terminie do 15 stycznia 2024 r. włącznie zostaną odrzucone z systemu rekrutacji.

Przykład Warszawy może nie być odosobniony, a podobne działania informacyjne mogą prowadzić również inne samorządy. Dlatego też na przełomie roku warto sprawdzić skrzynkę mailową podaną do wiadomości organu zajmującego się rekrutacją.

Jak rekrutują żłobki w Polsce?

Najczęściej żłobki przyjmują niemowlęta i dzieci od ukończenia 20. tygodnia do 3. roku życia, ale jest to sprawa indywidualna dla każdego żłobka. Zazwyczaj jednak rekrutacja prowadzona jest cały rok, do wyczerpania limitu miejsc danego żłobka.

Nie obowiązuje żadna znormalizowana procedura obowiązująca we wszystkich żłobkach w Polsce. W związku z tym rodzice lub opiekunowie prawni powinni skonsultować się z interesującym ich żłobkiem, urzędem gminy lub urzędem miasta (dla placówek państwowych). Warto sprawdzić strony internetowe wymienionych instytucji/placówek.

Listę żłobków można znaleźć:

-w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS),

-w Biuletynie Informacji Publicznej swojego urzędu gminy lub miasta.

Jeśli chodzi o stolicę, to w systemie rekrutacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, który służy do prowadzenia rekrutacji do placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się:

-Żłobki m.st. Warszawy (żłobki publiczne). To 74 Żłobki oraz 12 oddziałów Żłobków tzw. Mini Żłobek będących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

-Publiczne punkty dziennego opiekuna, gdzie rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

-Placówki niepubliczne wyłonione w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Nie są one wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.