W Polsce istnieje możliwość poprawiania wyników matury nieograniczoną liczbę razy. Nie ma ograniczeń co do liczby prób, które można podjąć w celu poprawienia wyników egzaminu.

Osoba, która zdała maturę, może w przyszłości decydować o ponownym przystąpieniu do egzaminu w celu poprawienia swoich wyników lub uzyskania wyższej oceny. Jest to zwykła procedura i zależy od indywidualnych decyzji i potrzeb ucznia.

Kto może poprawić maturę

W Polsce każda osoba, która wcześniej ukończyła szkołę średnią i zdobyła świadectwo dojrzałości (maturę), ma możliwość poprawienia swoich wyników. Dotyczy to zarówno absolwentów szkół publicznych, jak i prywatnych. Nie ma ograniczeń wiekowych ani ograniczeń co do liczby podejść do egzaminu. Osoby, które chcą poprawić maturę, mogą zarejestrować się i przystąpić do egzaminu w kolejnych sesjach organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) w Polsce.

Czy poprawa matury jest płatna

Przeprowadzenie poprawy matury w Polsce wiąże się z pewnymi kosztami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba ubiegająca się o poprawę matury musi uiścić opłatę egzaminacyjną. Opłata ta pokrywa koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu.

Kwota opłaty egzaminacyjnej może się różnić w zależności od roku oraz rodzaju egzaminu (podstawowy, rozszerzony). Najlepiej skonsultować się z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) lub sprawdzić aktualne informacje na ich stronie internetowej w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących opłat egzaminacyjnych obowiązujących w danym roku.

Przygotowania do Matury 2024 warto zacząć już teraz! Nasze nowe Testy i arkusze maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego to idealna pomoc. Dostosowane do najnowszych wytycznych, przygotowane przez ekspertów, z różnorodnymi zadaniami i szczegółowymi odpowiedziami. Testy i arkusze maturalne już od 23 października z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz na sklep.infor.pl

Warto zauważyć, że opłata egzaminacyjna nie jest zwrotna, nawet w przypadku niezdania egzaminu lub uzyskania takiego samego wyniku jak wcześniej.

Ile przedmiotów można poprawiać na maturze

Na maturze w Polsce można poprawiać wyniki z wybranych przedmiotów, które były zdawane wcześniej. W ramach egzaminu maturalnego uczniowie zdają zazwyczaj trzy przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeśli uczeń chce poprawić wyniki matury, może przystąpić do egzaminu z dowolnej liczby przedmiotów, które zdawał wcześniej.

Nie ma ograniczenia co do liczby przedmiotów, z których można poprawić wyniki. Oznacza to, że uczeń może zdecydować się poprawić wyniki jednego, dwóch lub wszystkich przedmiotów, które zdawał wcześniej.

ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna